Natrag

Happy Birthday Diana

Originalna ideja za rođendan, ili godišnjicu ili jednostavno poklon dragoj osobi.
Prije svega na poleđini passepartouta nacrtati slova imena, a zatim ih izrezati uz pomoć sprave za rezanje passeparota.
U našem slučaju slova su prethodno naštampana uz pomoć personal kompjutera (koristeći program za pisanje Word) na komadu papira, koji je zatim poslužio kao vodič prilikom rezanja.
Karton na kojemu se izrezuju slova mora biti jako tamne ili jako svijetle boje da bi fotografije došle do većeg izražaja.
Jedna alternativa ovom rješenju sastoji se od pojedinačnog izrezivanja svakog slova iz kartona za passepartout, i zatim sastavljanja pojedinih slova koja formiraju bilo koje ime, kao što se radi u štamparijama.
Moderne elektronske sprave za rezanje passepartouta ovaj posao mogu izvesti veoma brzo i automatizirano.
Passepartout kojeg vidite na slici izrezan je ručno sa spravom za rezanje “Ultimat” engleske firme Keencut.
Za ovaj okvir odabrano je ime Diana jer je gotovo isto na svim jezicima (naš priručnk je objavljen na 5 jezika). Izradili smo kompoziciju fotografija triju osoba sa imenom Diana, među kojima se može lako prepoznati i Lady D.