Natrag

Ricikliranje otpada

Kako kreativno iskoristiti otpade dobivene rezanjem letvica

Prilikom piljenja letvice na 45 stupnjeva, dio koji se uklanja obično se baci.
Tko posjeduje kamin ili peć ove otpade može iskoristiti za oganj. Međutim, nisu sve letvice prikladne za ovu svrhu budući da mogu sadržati lakove i boje koje ostavljaju neugodne mirise.
Jedan kreativniji način iskorištavanja sastoji se u izradi dekorativnih predmeta: spajanjem četiri kuta letvica mogu se, na primjer, izraditi pepeljare ili svijećnjaci.


Neki od tih predmeta mogu predstaviti i simpatičan božićni poklon za vaše kupce.
Prilikom rezanja osmerokutnih i šesterokutnih okvira postižu se odresci koji su veoma prikladni za recikliranje. Jedno rješenje može biti unutar osmeruktnih elemenata umetnuti kvadratne elemente koji mogu sadržati ogledala ili male minijaturne slike, štampe ili fotografije.
Sastavljanjem više kuteva može se dobiti dekorativni pano koji se može iskoristiti za dekoriranje plafona ili zidova; mogu se također potpuno prekriti vrata ili sastaviti pregradni zid u jednoj prostoriji. Arhitekti bi zasigurno bili potaknuti ovim neočekivanim oblikom dekoracije koji bi, pored svega, imali i prilično smiješnu cijenu.
Kako fiksirati odreske za formiranje panoa? Mogu se fiksirati spojnicama, čavlima ili ljepilom na karton ili drugu vrstu čvrstog materijala.


Problem se sastoji u skrivanju neobrađenog dijela kuta, odnosno onog dijela koji kod normalnog okvira ostaje s unutarnje strane, međutim ovdje, silom prilika, mora ostati s vanjske strane. Jedno rješenje može biti jednostavno poprskati lakom neobrađeno drvo ili cijeli vanjski rub panoa prekriti obojenom ljepljivom trakom. Složenije rješenje se sastoji u postavljanju jedne letvice duž cijelog vanjskog ruba.
Kako provesti program recikliranja kutnih odrezaka? Prije svega ne baciti kutne odreske koji se naknadno mogu iskoristiti. Treba imati na umu da se samo sa dvonožnom pilom postižu savršeni kutni odresci, svi iste dimenzije.
Kad vršimo serijske radove gdje se dobivaju mnogo kutnih odrezaka iste vrste, stavimo ih u kartonske kutije i spremimo ih na stranu dok ne nađemo vremena ili volje za njihovo iskorištenje.
Raspolažući većim količinama odrezaka raznih vrsta imat ćemo više mogućnosti kreativno ih složiti.
U određenim okolnostima možemo našim kupcima predložiti poneki posebno "kreativni" okvir dobiven recikliranjem kutnih odrezaka, naravno bez napominjanja da je "umjetnički predmet" izveden sa kutnim otpatcima. Poželjno je također napraviti i sliku predmeta prije isporuke i sačuvati ju kao dokumentaciju o izvedenim radovima.