Natrag

Chop Service

U Americi već više godina Chop Service predstavlja novu realnost u sektoru okvira. Ali se u Evropi ovaj sistem još nije razvio. Zašto?

 

O čemu se radi i kako funkcionira
Chop Service je još uvijek malo poznata riječ u Evropi (za onoga tko ne zna engleski, izgovor je čop servis). Na hrvatski se može prevesti kao "usluga rezanja letvica", a sastoji se upravo u isporuci letvica već odrezanih na 45°.
Pogledajmo u praksi kako funkcionira. Uokvirivač nabavlja kutne uzorke letvica od dobavljača koji pruža uslugu Chop Service-a i izlaže ih u vlastitoj trgovini iako ne raspolaže letvicama. Kako zaprima narudžbe okvira od svojih kupaca, tako šalje svom dobavljaču Chop Service-a narudžbu naznačujući vrstu letvice, broj okvira i unutarnje dimenzije okvira. Obično se narudžba šalje svaka dva do tri dana da bi se skupio određeni broj okvira odjednom.
Dobavljač se brine o rezanju letvica na 45° i isporučuje ih uokvirivaču u najkraćem mogućem roku, obično ekspresnim dostavljačem. Vrijeme isporuke kod Chop Service-a ima veoma važnu ulogu, budući da uokvirivač mora primiti odrezane dijelove okvira na vrijeme kako bi mogao dovršiti okvir u roku dogovorenog termina isporuke sa svojim kupcem.
Postoji i Chop Service koji se sastoji u isporuci već odrezanih i spojenih dijelova okvira. U ovom se slučaju naziva Chop&Joint Service. Ovaj sistem predstavlja poneki problem pakiranja i transporta. Rizik oštećenja okvira za vrijeme transporta je veći, a i transportni troškovi viši obzirom i na veći volumen paketa.

Made in USA
Chop Service je nastao u Americi prije više od četrdeset godina, kad su se na tržištu pojavile prve aluminijske letvice (aluminijski profili, ne drvene letvice presvučene aluminijem). Za rezanje aluminijskih letvica ne mogu se upotrebljavati obične pile koje se koriste za drvo: potrebna je specijalna mašina, preskupa za običnog uokvirivača. Za prodavanje aluminijskij letvica, dobavljačima nije preostalo drugo nego ih prodavati već odrezane. Tako je nastao Chop Service. Vremenom i već stečenim navikama, američki uokvirivači su otkrili da je sistem imao mnoge prednosti koje su se mogle primjeniti i za drvene letvice i tako se počeo širiti i usavršavati.
U Americi postotak letvica koje se prodaju sistemom Chop Service je procijenjen na otprilike 70%. Radi se, dakle, o realnosti velikih dimenzija, o fenomenu koji je u Americi doprinio revoluciji u sektoru okvira.
A u Evropi? Čudno ali fenomen nije slijedio, kao za ostale sektore, američki primjer, odnosno slijedio je ali na različit način, sa većim odazivom u nekim zemljama i sa manjim u drugim. Nizozemska je na čelu sa 80% prodaje letvica sa Chop Service-om, nadmašujući i Sjedinjene Države. Slijede sa velikim razmakom Švedska sa 20%, Njemačka sa 10%, Velika Britanija sa 5%. U drugim državama, kao Francuska i Italija, postotak prodaje izvršen sa Chop Service-om za sada je zanemarujući.

 

Prednosti za uokvirivača

 

Manje zaliha

 

 

Najveća prednost Chop Service-a sastoji se u ukidanju, ili barem smanjenju, zalihe letvica. Uokvirivač može izložiti uzorak letvice bez da posjeduje letvicu. To znači da može izložiti širok asortiman uzoraka i, dakle, da može pružiti širok izbor letvica vlastitim kupcima. Zna se da kupac radije ulazi u trgovimu gdje može naći veći izbor. Američki uokvirivač izlaže u prosjeku 350 uzoraka letvica. Ne postoji jedna statistika što se tiče evropskih uokvirivača, ali možemo pretpostaviti da je prosječni broj uzoraka koje izlaže evropski uokvirivač otprilike polovica.
Očita posljedica smanjenja zaliha je smanjenje uloženog kapitala u trgovinu. Poznato je da vrijednost letvica predstavlja obično najveći dio u ukupnom iznosu skladišta uokvirivača. Jedno od rješenja može biti imati na zalihi one letvice koje se najviše i najčešće upotrebljavaju, a sa Chop Service-om naručiti samo one koje se manje i rijeđe koriste, posebno one skuplje koje predstavljaju preveliku investiciju.
Još jedna prednost sastoji se u uštedi prostora. Chop Service izbjegava nepotrebno i često neuredno odlaganje desetine letvica u radnji, što pridonosi većoj funkcionalnosti i boljem smještaju izložbenog prostora trgovine.

 

Dosta otpadaka

 

 

Chop Service odstranjuje i veliki problem otpadaka letvica. Obično se odresci slažu jedan na drugi u nekom kutu u radnji u očekivanju nevjerojatne buduće upotrebe za izradu okvira malih dimenzija. Činjenica je da odresci predstavljaju trošak, jer se plaća njihova puna vrijednost. Iako će se uistinu iskoristiti za izradu malih okvira, zasigurno neće nikad kompenzirati njihovu realnu cijenu. Osim toga, zauzimaju prostor koji bi se mogao korisnije iskoristiti. Naručivanjem već odrezanih letvica, odresci ostaju u skladištu dobavljača, a uokvirivač plaća samo metražu koju koristi.

 

Nema više oštećenih letvica

 

 

Još jedna neugodnost koja se može riješiti upotrebom Chop Service-a su krive i oštećene letvice. Odnosno dobavljač je taj koji mora prilikom rezanja odabrati i odstraniti oštećene letvice. Za uokvirivača to znači problem manje, a osim toga, i smanjenje efektivne cijene okvira.

 

Dijelovi okvira uvijek isti

 

 

Svakom se uokvirivaču ponekad dogodilo da, u trenutku spajanja utvrdi da sva četiri dijela okvira nisu međusobno jednaka. Dijelovi se mogu razlikovati bilo u obliku, bilo u dovršenju. Događa se pogotovo kad se koriste letvice kupljene u različitim vremenskim razdobljima. I ova je jedna od neugodnosti koja se može eliminirati upotrebom Chop Service-a.

 

Prije isprobati, zatim kupiti

 

 

Ali prednosti za uokvirivača ne završavaju ovdje. Postoje i druge koje se otkrivaju malo pomalo upoznavanjem sistema. Iskustvom, na primjer, ustanovit će da se ne isplati kupovina cijelih letvica novih modela; prije se isplati isprobati i kupiti jedan okvir sa Chop Service-om. Na taj je način moguće fizički kontrolirati izgled gotovog okvira i procijeniti da li se kupcima više ili manje dopada. Samo ukoliko je rezultat zadovoljavajući, uokvirivaču će se isplatiti kupovina cijelih letvica. Dakle, rizik pogrešnih kupovina je veoma smanjen.

 

Vanjski pomoćnik

 

 

Mogućnost ispunjavanja viška posla također je jedna od prednosti Chop Service-a. Uokvirivači znaju da se u toku godine izmjenjuju razdoblja intenzivnog rada sa mirnijim razdobljima. Chop Service omogućava izjednačavanje poslovanja. Veoma je praktično, ustvari, za vrijeme intenzivnijeg poslovanja dio posla prepustiti dobavljaču, kao na primjer za vrijeme božićnih praznika. U nekim se slučajevima može dogoditi da se uokvirivač trenutno nađe bez osoblja; ili da se isti uokvirivač razboli. Znači, u izvanrednim situacijama ili kad je zapošljavanje novog osoblja nemoguće ili je potrebno samo za ograničeno razdoblje, Chop Service može postati već sposobnim, pouzdanim i ekonomski ne preteškim "vanjskim pomoćnikom".

 

Za početnika

 

 

Kupovinom već odrezanih letvica nije neophodna investicija za precizne strojeve za rezanje. Ovu prednost posebno cijene oni koji tek započinju aktivnost, a nemaju dovoljno kapitala da odmah nabave sve strojeve. Početniku se ispočetka isplati kupovina letvica sa Chop Service-om; samo naknadno, kad obim posla bude opravdao i kad će se financijska situacija stabilizirati, može uzeti u obzir nabavu potrebnih strojeva za rezanje. Nemojmo zaboraviti da je rezanje osnovna radnja kod okvira i stoga je nabava pile veoma važna odluka o kojoj treba dobro i pažljivo razmisliti. Chop Service pruža mogućnost čekanja dok nije moguća adekvatna kupovina.

 

I tko ima druge aktivnosti

 

 

Fotografske radnje koje se bave i uokvirivanjem, trgovine poklon predmetima gdje se prodaju i mali okviri i posteri, to su sve potencijalni korisnici Chop Service-a. Umjesto da nabavljaju skupe strojeve za rezanje letvica i male količine letvica, mogli bi, uz manje problema, jednostavno držati u trgovini širok izbor uzoraka letvica i kupiti već odrezanu letvicu po mjeri ograničavajući se samo na njihovo spajanje.

 

Nedostaci

 

 

Sve same prednosti, dakle? Ne sasvim. I za Chop Service postoje neki nedostaci koji bi mogli obeshrabriti upotrebu.
Prije svega cijena. Cijena letvice odrezane sa Chop Service-om je naravno skuplja od iste letvice koju odreže uokvirivač. Razlika je otprilike od 80%. Vidjeli smo, međutim, da je ta razlika uravnotežena prednostima (pomanjkanje odrezaka, oštećenja itd.).
Dugi rokovi isporuke prouzrokovani sporim prijevoznim sredstvima mogu predstaviti još jedan nedostatak. Dobavljač mora biti veoma brz u isporuci i mora koristiti brze i efikasne prijevoznike.
Jedan od rizika može biti i da dobavljač trenutno nema na raspolaganju određenu letvicu i stoga ne može isporučiti u kratkim rokovima. U tom slučaju dobavljač mora na vrijeme obavijestiti uokvirivača da trenutno ne raspolaže tom letvicom tako da i uokvirivač može obavijestiti kupca.
Ukoliko uokvirivač ošteti okvir za vrijeme njegovog spajanja što mora učiniti? Prihvatiti se telefona i odmah ispostaviti drugu narudžbu dobavljaču Chop Service-a? Ovo je još jedan od nedostataka o kojima uokvirivač mora voditi računa.
A ukoliko okvir stigne oštećen, sa oštećenim kutevima? Iako dobavljač priznaje štetu i zamijeni oštećene dijelove, gubi se previše vremena i krajnji kupac ostaje nezadovoljan. Stoga je veoma važno da dobavljač vodi računa da se dijelovi okvira jako dobro i pažljivo spakiraju.
Jedna prilično česta nezgoda sastoji se u pogrešnim mjerama ili modelu. Model F-22 na telefonu može biti lako zamijenjen sa S-22; dimenzija 66x45 se može zamijeniti sa 76x45. Ukoliko se radi o telefonskoj narudžbi preporučljivo je da nam osoba koja preuzima narudžbu ponovi dimenzije.
Često kad govorimo o okviru 30x40 mislimo na 30,2x40,2 odnosno automatski povećavamo za 2 mm kako bi imali malo prostora za jednostavno umetanje stakla, passepartouta, kartona. Moramo, međutim, pripaziti jer ono što je za nas očito, nije uvijek i za dobavljača očito. Slični nesporazumi su veoma česti. Dakle, u trenutku naručivanja moramo biti veoma sitničari odnosno cjepidlake i naglasiti da su naručene dimenzije točne, bez ikakvog povećanja (budući da je povečanje od 2 mm več uključeno u naručenim dimenzijama).
Još jedan rizik sastoji se u činjenici da uzorci letvica izloženi u okvirskoj radnji mogu biti van proizvodnje i dakle nedostupni. Sve letvice prate modu. Kad se jedan model letvice traži manje, dobavljač ga jednostavno briše. U ovakvim slučajevima i uokvirivač mora odstraniti uzorak iz svog asortimana jer inače riskira da proda letvicu koju više ne može nabaviti. Dobavljači Chop Service-a moraju konstantno obaviještavati vlastite kupce o letvicama koje su izbačene iz proizvodnje.
Kad se dobro razmotri, dakle, problema nije baš malo. Treba ipak priznati da ovaj dugački "crni popis" nije obeshrabrio američke uokvirivače. Iz jednog nedavnog statistističkog istraživanja proizlazi da 35% američkih uokvirivača smatra Chop Service "potpuno zadovoljavajućim", dok ga 56% izjavljuje "prilično zadovoljavajućim". Ova dva broja zajedno nam govore da je 91% američkih uokvirivača za Chop Service.

 

Dobavljači Chop Service-a u Evropi
Zašto je u Americi Chop Service naišao na tako ogroman uspjeh dok se u Evropi još nije probio? Teško je naći uvjerljiv odgovor.
Možda je samo pitanje navika ili pomanjkanja informacija. Najvjerojatnije evropski uokvirivači još nisu sasvim spoznali prednosti Chop Service-a, a evropski dobavljači nisu dovoljno promovirali uslugu koju još dan danas malo njih pruža.
Situacija je, međutim, izgleda u brzom razvijanju.
U Italiji je samo firma Rinaldin, koja opskrbljuje letvicama, spravama i popratnim materijalima za uokvirivače, uvela Chop Service otprilike prije 30 godina. "Rezultati - priznaje Giorgio Rinaldin - još nisu prema očekivanom, ali možda je samo pitanje vremena i sazrijevanja." Niti jedan talijanski proizvođač letvica, za razliku od evropske konkurencije, nije nikad pokušao predložiti ovu uslugu. Na žalost talijanska pošta nije efikasna i ne garantira isporuke u kratkom roku. Prijevoznici su preskupi. Nek se tome doda i pomalo tradicionalni mentalitet uokvirivača, a često se radi o zanatliji koji teško prepušta da posao, za kojeg smatra da će ga bolje sam napraviti, nego netko drugi."