Natrag

Uzorci letvica: sada je jednostavnije


Novi sistem izlaganja uzoraka letvica, kojeg je realizirala firma Rinaldin, sjajno rješava sve prethodne probleme.

Sjećate li se svih problema koji su se pojavili nakon otvaranja trgovine? Sjećate li se kako ste sami morali smisliti sistem za vješanje uzoraka letvica za okvire? i nadalje, imate li još na umu problem uzoraka koji vise na jednu stranu? i čavlići koji padaju ili se iskrivljuju prema dolje? i problem vješanja novih uzoraka na pano?
Svi ti problemi više ne postoje zahvaljujući novom sistemu izlaganja kojeg je realizirala firma Rinaldin.


Veoma shematski može se reći da se sistem sastoji od serije panoa koji imaju red okomitih rupica gdje se umećuju plastične vješalice čiji je zadatak podržavanje kutnih uzoraka. Analizirajmo detaljno razne elemente sistema.


Vješalice

Realizirane od prozirnog plastičnog materijala. Sastoje se od jednog kuta koji mora podržati uzorak i od dva mala cilindra koji se umećuju u dvije rupice na panou. Na panou se, ustvari, nalaze okomiti redovi dvostrukih rupica.
Postoje dvije vrste vješalica: vješalice za uzorke sa niskim udarom (odnosno za okvire za štampe) i vješalice sa uzorke sa visokim udarom (za platna). Razlika se sastoji naravno u različitoj dimenziji. Za okvire sa visokim udarom, naravno, vješalica mora biti duža.
Treba naglasiti da se svaka od ovih vješalica može umetnuti u par rupica kompletno ili djelomično; drugim rječima, dva cilindra mogu se umetnuti u rupice na panou do kraja tako da nestanu ili se mogu umetnuti samo djelomično tako da jedan dio ostane vidljiv. Ako je udar na letvici posebno visok, poželjnije je vješalicu samo djelomično umetnuti; na taj način vanjski dio je duži i bolje podržava uzorak.

Pano

Panoi su izrađeni od iverice 18 mm debljine sa ABS rubovima za veći otpor na udarce. Na raspolaganju široki izbor kombinacija koje ćemo analizirati kasnije. Mogu se postaviti jedan do drugog tako da na izgled formiraju jedan jedini pano.
Svaki pano ima okomite redove dvostrukih rupica u koje se umećuju vješalice. Razdaljina u okomitom smjeru između jednog para rupica i slijedećeg je od 16 mm. Razdaljina u vodoravnom smjeru između jednog para rupica i drugog ovisi o dimenziji uzoraka kojeg treba izložiti. Neki uokvirivači radije izlažu kutne uzorke malih dimenzija zbog problema prostora. Dok neki uokviravači radije izlažu veće kutne uzorke letvica tako da kupac dobije kompletniji izgled gotovog okvira. Da bi se udovoljilo ovim zahtjevima, firma Rinaldin je predvidjela dvije vrste panoa: jedan prikladan za uzorke manjih dimenzija i jedan prikladan za uzorke većih dimenzija. U prvom slučaju razdaljina između dva reda dvostrukih rupica je od 21 cm i prikladna je za izlaganje uzoraka sa stranicom od 15 cm (kao uzorci koje ispuručuje firma Rinaldin). U drugom slučaju razdaljina između dva reda rupica je od 31 cm i odgovara za uzorke sa stranicom od 20 cm. Ovo rješenje odgovara i za manje uzorke ali rezani vodoravno, ne okomito.

Treba naglasiti da stavljanje više panoa jedan do drugog, razdaljina između parova rupica ostaje konstantna kao da se radi o jednom jedinom panou.

Kako objesiti panoe

Za vješanje panoa postoje razna rješenja:
• Mogu se koristiti obične vješalice. Poželjnije je koristiti trapezaste vješalice koje dozvoljavaju minimalnu toleranciju u mjerenju razdaljine jedne od druge. Još poželjnije ako se u zidu postave plastične ovojnice radi veće sigurnosti.
Sistem vješalica je prikladan u slučaju vješanja ograničenog broja panoa, jednog ili maksimalno dva.
• Drugi sistem sastoji se u postavljanju na zid odgovarajuće šipke slična šipkama koje se koriste za vješanje kuhinjskih ormarića. Ista šipka postavlja se na pozadini panoa tako da se kasnije užljebi u šipku koja je fiksirana na zidu.

Donji dio panoa treba udaljiti od zida da bi se kompenzirala udaljenost koja se stvorila na vrhu. Dovoljno je na poleđini panoa postaviti plastičnu vješalicu.
Nakon što su panoi obješeni, potrebno ih je međusobno približiti tako da budu savršeno vodoravno poredani i daju izgled jednog jedinog panoa.

To se postiže umetanjem triju drvenih umetaka u odgovarajućim rupama koje se nalaze sa lijeve i desne strane na svakom panou.


Razne kombinacije panoa

Izzbor se odnosi na okomite redove na panou. Odnosno, panoi mogu imati jedan red duplih rupica, odnosno dva ili tri.
Poželjnije je uvijek odabrati rješenje sa tri reda rupica jer predstavlja manje problema prilikom montiranja. Panoi sa jednim ili dva reda služe samo kad je potrebno kompletirati jedan zid ili kad nema dovoljno prostora za tri reda.

Ovdje ispod prikazane su sve moguće kombinacije panoa:


Prednosti sistema

Naspram tradicionalnog sistema prednosti su mnogobrojne. Evo ih:
• Prije svega uokvirivač nalazi već spremno rješenje i ne mora se sam snalaziti. Ne mora više pripremiti panoe, postaviti platno, redove čavlića i tako dalje. Pogotovo za početnike, koji nemaju mnogo iskustva, ovo je velika prednost za razliku od nekoliko godina unazad.
• Uzorci su uvijek uredno poredani u okomitom smjeru i ne vise na jednu stranu. Odnosno, oblik vješalice služi upravo za savršeno poredanje uzoraka iako je težina s jedne strane veća od težine s druge strane.
• Udaljenost između jednog uzorka i slijedećeg je podesna s obzirom na širinu letvice. Prilikom postavljanja uzoraka može se odabrati koliko prostora posvetiti uzorku.
• Kao posljedica prethodne točke, raspored uzoraka se može brzo promijeniti ako stignu nove letvice ili ako se stare letvice moraju odstraniti. Pogotovo u slučaju kad se želi radikalno izmijeniti raspored uzoraka, fleksibilnost sistema je veoma cijenjena.
• Uredno izloženi uzorci pridaju trgovini elegantni i profesionalni izgled.Kako izložiti uzorke na pano

Kad je montiranje panoa dovršeno, proslijediti sa vješanjem uzoraka. Ova faza ne zahtjeva posebne instrukcije. Način izlaganja uzoraka na panou ovisi o estetskom ukusu svakog pojedinog uokvirivača. Ovdje želimo samo dati nekoliko savjeta s obzirom na iskustvo.
Prilikom postavljanja uzoraka poželjnije je krenuti odozdo prema gore, a ne obrnuto. Na taj način je lakše naći idealnu razdaljinu između pojedinih uzoraka otimizirajući prostor.
Bolje je ostaviti malo prostora između jedne serije i druge. Na taj se način bolje evidenciraju i valoriziraju. Osim toga, potraga uzorka je jednostavnija kao i njegovo postavljanje na točno mjesto nakon upotrebe.
Jedan od većih problema je upravo pronalaženje uzorka na panou i ponovno postavljanje na pravo mjesto nakon upotrebe. Postoje razni kriteriji za izlaganje uzoraka:
1) Prema redosljedu oznake. Preporučljivo je flomasterom označiti oznaku letvice na oba kraja uzorka.
Ovaj sistem pretpostavlja da oznake imaju jedan kriterij prikladan za racionalno izlaganje. Na primjer, oznake letvica sa niskim udarom (prikladne za štampe) morale bi imati drugačiju oznaku od letvica sa visokim udarom (prikladne za platna). Na taj način uzorci letvica za štampe se izlažu posebno od uzoraka letvica za platna.
2) Prema vrsti. Na primjer: zlatni okviri, smeđi okviri, lakirani okviri itd.
3) Prema funkcionalnosti. Na primjer: okviri za štampe (sa niskim udarom) - okviri za platna (sa visokim udarom).
4) Prema dimenziji (odnosno po širini letvice).

Za detaljnije informacije kako instalirati panoe za uzorke, možete vidjeti video "Sistem za izlaganje kutnih uzoraka letvica" ako kliknete ovdje