Natrag

Certifikacija šuma

Potrošači daju sve veću važnost certifikaciji gospodarenja šumama.
Članak objašnjava aspekte problema i posebno u čemu se sastoji certifikacija.

 

Certifikacija gospodarenja šumama

Posljednjih godina pozornost javnosti usmjerena je na potrebu sprečavanja ilegalnih aktivnosti u šumskom sektoru.
Nekontrolirano iskorištavanje šumskih resursa i progresivna degradacija prirodnih ekosustava često su povezani s procesima nezakonitosti koji se kreću od rezanja, prerade i prijevoza drva i njegovih derivata. Certifikacija šuma uvedena je prije otprilike 25 godina upravo za rješavanje tih problema.

Certifikacija šuma rođena je s ciljem sprečavanja bilo kakve prijetnje šumskim resursima pažljivim planiranjem i praćenjem aktivnosti gospodarenja šumama. Certifikacija šuma potječe i od sve većih potreba potrošača da imaju proizvode temeljene na drvu koje dolazi iz šuma kojima se gospodari na ispravan način.
Zajednica je sve osjetljivija na pitanje okoliša i kao rezultat toga, tržište sve više preferira proizvode od drva dobivenih od održivih šuma i ovjerene od strane neovisne ustanove.

      

Održivo gospodarenje šumama

Sadašnja definicija održivog gospodarenja šumama, koju je 1993. donijela Ministarska konferencija za zaštitu šuma u Evropi, je slijedeća:
“Održivo gospodarenje šumom sastoji se u racionalnom korištenju šuma u postotku upotrebe koji im omogućuje održavanje njihove biološke raznolikosti, produktivnosti i kapaciteta obnove. Nadalje, gospodarenje šumama mora ispuniti relevantne ekološke, ekonomske i društvene funkcije bez da nanosi štetu drugim ekosustavima”.

Certifikacija održivog gospodarenja šumama (FSC) je certifikacija koju osigurava neovisna organizacija koja izjavljuje da je gospodarenje kontroliranim šumama u skladu s međunarodno priznatim standardima.
Drvo dobiveno od certificiranih šuma može biti označeno tako da se može slijediti u različitim fazama naknadne obrade do gotovog proizvoda.
FSC certifikat daje krajnjem potrošaču garanciju da proizvodi šumskog podrijetla (drvo ili njegovi derivati, kao što je celuloza) proizlaze iz šuma kojima se gospodari na pravilan i održiv način i ne proizlaze iz nezakonitih rezova ili neodgovornih intervencija koje mogu dovesti do uništenja šumski resursi.

Korisnost certifikacije šuma za vlasnika šuma ili za tvrtku za preradu drva i papira sastoji se u prednosti koju potrošač daje certificiranom proizvodu, prednost koja se također prevodi u spremnost plaćanja veće cijene.
Za javne uprave koje posjeduju šume, proizlaze također etičke vrijednosti. Zapravo, certifikacija gospodarenja šumama omogućuje “objaviti” da se šume održavaju na zaštićeni način s društvenog i ekološkog stajališta, prilagođavajući se međunarodno priznatim kriterijima dobre šumarske prakse.
Certifikacija šuma je stoga korisni strument za marketing, prilika za formaliziranje poduzetničke predanosti okolišu i istodobno opredjeljenje za promoviranje pažljivog i ispravnog upravljanja šumama.Druga certifikacija (Chain of Custody - CoC)

Postoji i druga vrsta certifikacije koja se naziva “Chain of Custody” (CoC).
Ako proizvedeni artikal dobiven drvetom (ili drugim derivatima) poštuje uvjete “Chain of Custody”, prepoznat će ga i krajnji potrošač putem posebne oznake.
Posjedovanje valjanog certifikata Chain of Custody je koristan uvjet da bi mogao prodati proizvod kao certificirani. Zahvaljujući ovoj certifikaciji, organizacija može garantirati tržištu porijeklo drva koje koristi za vlastite proizvode i stoga prikazati aktivni doprinos odgovornom gospodarenju šumama.Sheme certifikacije

Trenutno postoje dvije važne sheme certificiranja šuma u svijetu međunarodnog karaktera: Forest Stewardship Council (FSC) i Program for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).

Površina certificirana FSC u svijetu je otprilike 180 milijuna hektara.
Površina certificirana PEFC je otprilike 304.000 hektara (u Italiji 54.000) 

Šumski vlasnici FSC-a u svijetu su oko 150.000
Šumski vlasnici PEFC-a su 750.000 (u Italiji 24.000)Sistem certifikacije FSC

Certifikat FSC (Forest Stewardship Council) garantira da proizvod s oznakom FSC potječe od odgovornog gospodarenja šume i opskrbnog lanca.
  Za dobivanje FSC certifikata potrebno je poštovati deset pravila koja pokrivaju bitne aspekte odgovornog gospodarenja šumama. Svatko može postati članom FSC-a.
FSC zahtijeva da šumski upravitelji uključe članove lokalnih zajednica u procese donošenja odluka i da štite prava autohtonih naroda, čime se osigurava da su njihovi glasovi sastavni dio procesa certificiranja. FSC također zahtijeva da se rezultat provjere certifikacije objavi. Ovo je posebna karakteristika koja se ističe u odnosu na PEFC.  

U toku 25-godišnje aktivnosti, FSC je osvojio reputaciju vjerodostojnog i rigoroznog sistema certificiranja šuma.
FSC je neovisna organizacija pod vodstvom članova, organizirana u tri komore (društvena, ekološka i ekonomska) koje imaju jednaku moć odlučivanja. Članovi sami biraju Upravni odbor i donose najvažnije odluke.

FSC standardi gospodarenja šumama obuhvaćaju zaštitu kvalitete vode, zabranu rezanja starih šuma, spriječavanje gubitka prirodnog šumskog pokrova i zabranu upotrebe visoko toksičnih kemikalija.

FSC izdaje tri vrste certifikacija: 
• Forest Management (Upravljanje Šumama) - Izdaje se šumarima i vlasnicima čija praksa upravljanja ispunjava 10 Načela i 70 Kriterija (Principles & Criteria, P&C) za odgovorno gospodarenje šumama. 

• Chain of Custody (Nadzorni Lanac) - Cerifikacija Chain of Custody (CoC) garantira sljedivost materijala iz FSC certificiranih šuma i neophodno je za primjenu FSC oznake na proizvode.
Posjedovanje valjanog certifikata FSC Chain of Custody je neophodni uvjet za prodavanje proizvoda kao certificirani.

• Controlled Wood, CW (Kontrolirano drvo) - Ova je kategorija osmišljena da bi omogućila tvrtkama izbjegavanje one vrste drva koji se smatraju "neprihvatljivima".
“Controlled Wood” je drvo koje se može miješati s certificiranim drvom. 

Za detaljnije informacije o sistemu FSC možete proučiti njihovu web stranicu koja sadrži sve detalje i neophodne informacije za potraživanje certifikacije: ic.fsc.orgSistem certifikacije PEFC

Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) je međunarodni certifikacijski sistem za održivo gospodarenje šumama.
Sjedište PEFC je u Švicarskoj.

PEFC shemu razvili su 1998. godine prvenstveno vlasnici šuma i europska drvna industrija kako bi se olakšalo međusobno priznavanje nacionalnih shema certificiranja šuma.
Trenutno je prema sistemu PEFC certificarno više od 232 milijuna hektara, uglavnom u Kanadi, Sjedinjenim Državama, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Austriji, Brazilu, Čileu, Australiji, Gabonu, Rusiji i Maleziji.  

PEFC upravlja također i drugom vrstom certifikata pod nazivom “Chain of Custody (CoC)”.
U Italiji su trenutno 803 tvrtke certificirane s "Chain of Custody" (za namještaj, pakiranje, parket, papir, graditeljstvo, stolarstvo, izdavačka djelatnost, igre itd.) kojima upravlja PEFC.  

Glavna osobina sistema PEFC u usporedbi s FSC-om (Forest Stewardship Council) sastoji se u tome što je posebno prikladan za male šumske nekretnine, tj. male privatne šume i šume s drvetom koji nije prikladan za industrijske svrhe, čiji su vlasnici stotina tisuća obitelji.

U svijetu certificirano šumsko područje PEFC-a cijeni se otprilike na 304.000 hektara (u Italiji 54.000). Šumski vlasnici PEFC-a su 750.000 (u Italiji 24.000). Certifikati CoC su 20.000 za PEFC (u Italiji oko 800). 

Za detaljnije informacija o PEFC sistemu možete proučiti njihovu web stranicu koja sadrži sve detalje i sve informacije potrebne za potraživanje certifikacije www.pefc.orgZakon EUTR

Od 3. ožujka 2013. u Evropi je stupio na snagu zakon 995/2010, bolje poznat kao EU Timber Regulation (EUTR), koji se primjenjuje na drvo i njegove derivate. Za tvrtke koje uvoze u Europi proizvode na bazi drvnih vlakana, propisi zabranjuju stavljanje na tržištu proizvode nezakonitog porijekla i obvezuje se na primjenu internih sistema “Due Diligence”.  

Zakon, između ostalog, opisuje zahtjeve koje moraju ispunjavati neovisne sheme provjere (FSC i PEFC). Također navodi metode, prirodu i učestalost provjera koje će provoditi pojedina nacionalna nadležna tijela.

Do sada je EU odlučila ne priznati nikakvu shemu certificiranja šuma kao automatski test usklađenosti sa zahtjevima EUTR-a, ali je predvidljivo da će operateri koji posjeduju FSC ili PEFC certifikaciju smatrati manje “rizičnim” u svrhu EUTR-a.

Za detaljnije informacije u vezi zakona kliknite ovdje

Rinaldin je osobito osjetljiv na problem certificiranja šuma. Za svoje zalihe uvijek daje prednost dobavljačima koji daju precizne garancije odgovornog gospodarenja šumama.