Natrag

Što je “Finger Joint” i lamelirano drvo

U sektoru letvica za okvire, posljednjih godina sistem Finger Joint i lamelirano drvo su sve rasprostranjeniji. Pogledajmo zašto…

 

Čeljasti spoj ili “Finger Joint”

Ovaj se sistem sastoji u spajanju dva ili više komada drva za realiziranje veoma dugih elemenata ili za odstranjivanje neispravnih dijelova.

 

Primjer čeljastog spoja

Prednosti su:

• Odstranjuju se čvorovi drva, smolaste vrećice i drugi neispravni dijelovi.
• Koriste se i neki dijelovi drva koji bi se u protivnom odbacili, kao na primjer prekratki dijelovi.
• Postižu se jednolične letvice 3 metara dužine bez ograničenja nametnuto veličinom stabala.
• Tako dobivene letvice su čvršće i nemaju zaobličenja koja se ponekad primjećuju na “normalnim” letvicama.


Nedostaci su:

• Kod nekih vrsta dovršenja, spoj ostaje vidljiv.
• Mogu se pojaviti problemi kad se spojnice koje se koriste za spajanje okvira usade upravo u spoj. Ovaj se problem prvenstveno odnosi na neke vrste “visokih” profila.
• Ako spoj nije dobro izrađen, neki dijelovi bi se mogli odcijepiti.

Sistem “finger joint” koristi se prvenstveno za borovo i jelovo drvo.

 

Lamelirano drvo

Lamelirano drvo se proizvodi ljepljenjem zajedno drvenih traka.
Iz deblja se prije dobiju drvene trake - takozvane lamele - obično širine ne veće od 20 mm da se spriječe pretjerane deformacije uzrokovane fenomenom.
Zatim se drvene trake podvrgavaju postupku za stabiliziranje u higrometrijskom sadržaju. Drugim riječima stupanj vlage se unificira.
Na kraju se međusobno spajaju ljepljenjem na toplo i pod pritiskom. Postavljaju se međusobno sa prugama u suprotnom smjeru tako da se osigura veća jednoličnost snage kod drvenih greda.

Lamelirano drvo je dakle kompozitni materijal koji se sastoji prvenstveno od naravnog drva, od kojeg zadržava vrline, ali je istovremeno novi proizvod, realiziran na industrijskoj razini, koji putem tehnološkog postupka ljepljenja pod pritiskom, smanjuje nedostatke naravnog drva.
Mogu se proizvoditi elementi željenih oblika i dimenzija, bez ograničenja nametnutih veličinom stabla. Na taj se način mogu postići jednolične dužine od 3 metara.
Iako realizirane zapaljivim materijalom, konstrukcije od lameliranog drva mogu imati istu ili čak veću otpornost na požar od čeličnih konstrukcija. Ustvari, kod lameliranog drva sagorijevanje se odvija polako zahvaljujući dobroj toplinskoj izolaciji koju proizvodi karbonizirani površinski sloj.
Prednosti i nedostaci su isto kao kod čeljastog spoja.

Sistem “finger joint” kao i sistem “lameliranog drva” se sve voše koriste u sektoru letvica za okvire.

 

      

Letvice dobivene lameliranim drvom