Natrag

Uzorci letvica za okvire

 

Nemojte zanemariti važnost uzoraka letvica za okvire u trgovini. Na toj osnovi kupac stiče prvi dojam o vama.

 

 

"Dopada mi se onaj okvir", kaže kupac pokazujući prstom prema jednom kutnom uzorku letvice. Uokvirivač prije osmatra kupca i nakon toga pokušava u mislima povući ravnu crtu do odgovarajućeg željenog uzorka. Pano sa kutnim uzorcima nalazi se s druge strane tezge i stoga nije jednostavno u prvom pokušaju pogoditi pravi uzorak. "Ne, malo niže" ispravlja nas gospođa, "sada se pomaknite u desno i podignite ruku za otprilike desetak centimetara." Napokon nakon nekoliko pokušaja operacija je uspjela i uokvirivač može uzeti uzorak i prisloniti na kut slike koju treba uokviriti. "Ustvari iz daljine mi se učinio drugačiji. Pokušajte onaj drugi…" uporno nastavlja gospođa. I tako ponovno započinje lov na uzorak.

Taj se prizor ponavlja više puta u toku dana i predstavlja zajednički problem gotovo za sve uokvirivače. Ustvari, pano sa uzorcima se gotovo uvijek nalazi iza tezge, dakle, daleko od kupca. Možda ne bi bilo na odmet da se postavi na jedno mjesto bliže uokvirivaču i kupcu. To bi olakšalo potragu i preuzimanje uzoraka ali bi imalo i druge prednosti. Kupac bi mogao sam uzeti uzorke i vjerojatno bi se i ugodnije osjećao. Isti bi uokvirivač mogao ohrabriti ovaj sistem "self-service" pogotovo kad je zauzet drugim kupcima. Kad se suprug i supruga prepiru oko izbora okvira, uokvirivač bi mogao iskoristiti priliku i reći: "Isprobajte sami razne uzorke, možete se odlučiti bez žurbe." Na taj se način izvlači iz neugodne situacije, a osim toga može se posvetiti drugim poslovima dok se njih dvoje raspravljaju.

Ukoliko kupci imaju mogućnost da sami izabiru i isprobaju uzorke, često se dešava da izaberu upravo onaj okvir kojeg već duže vremena imate na skladištu i kojega biste se htjeli rješiti ali niste imali hrabrost da ga ponudite nikome jer je jednostavno grozan.

Međutim, činjenica da ostavljamo kupcima da barataju uzorcima predstavlja i neke neugodnosti. Postoje kupci koji, obuzeti ushićenjem, isprobavaju sve uzorke sve dok ima mjesta na radnom stolu i zatim se više ne mogu snaći među svim tim uzorcima. Postoje i svjesniji kupci koji vraćaju uzorke na pano ali, naravno, ne na pravo mjesto. Zatim postoje nesmotreni kupci kojima skidanjem samo jednog uzorka popadaju svi ostali. Međutim, najvažniji nedostatak se sastoji u činjenici da, ostavljajući izbor uzorka kupcu, ne možemo više ponuditi one koje želimo mi tj. one najprikladnije odnosno one koje želimo prodati jer nam daju veći profit ili ih se želimo "osloboditi" jer se slabo prodavaju.

 

Sistemi izlaganja uzoraka

Osim panoa ovješenog na zid postoje i drugi sistemi izlaganja uzoraka. Na primjer mogu se prisloniti na tezgi u posebno izrađenim kutijama koje se sastoje od jednog ili više reda ovisno o broju uzoraka.

 

 

Prednost je da su na dohvat ruke, bilo od strane kupca bilo od strane uokvirivača. Uzorci su postavljeni jedan pored drugog bez razmaka; zauzimaju, dakle, ograničeni prostor. Ovaj je sistem prikladan za tanke uzorke budući da bi deblji uzorci zauzimali preveliki prostor. Jedno rješenje bi moglo biti slijedeće: deblje uzorke ovjesiti na pano, a tanke uzorke složiti u kutiji na tezgi. Jedna varijacija ovog sistema sastoji se u postavljanju više kutija sa uzorcima jedna na drugu kao da se radi o ladicama: svaka ladica može sadržati jednu homogenu grupu uzoraka; otvarale bi se samo one ladice koje sadrže uzorke prikladne za sliku koju treba uokviriti.

Još jedna varijacija ovom sistemu sa kutijama može biti posjedovati upravo ormarć sa ladicama: svaka ladica jedan tip uzoraka. Ormarić bi se mogao postaviti pored prodajne tezge. Nedostatak ovog rješenja je, međutim, da uzorci nisu vidno izloženi.

Do sada smo govorili o kutnim uzorcima. Međutim, neki uokvirivači ne izlažu kutne uzorke već jednostavno ravne dijelove letvica. Prednost ovog sistema je što ne zauzima mnogo prostora ali ga kupci baš previše ne cijene budući da ne mogu zamisliti gotovu sliku ukoliko imaju na raspolaganju samo komadić letvice. Stoga ovaj sistem nije apsolutno savjetovan.

 

Pano sa uzorcima

Vratimo se, dakle, panou sa kutnim uzorcima i razmotrimo ga malo bolje. Pano se može izraditi od iverice presvučene platnom. Može se upotrijebiti platno za passepartout. Bilo bi bolje upotrijebiti prilično neutralnu i tamnu boju da ne dođe na vidjelo prašina i da se uzorci bolje istaknu.

Problem panoa Rinaldin je sjajno rješio sa inovativnim sistemom za izlaganje koji je opisan u članku "Uzorci letvica: sada je jednostavnije" i u videu: "Sistem izlaganja kutnih uzoraka letvica", kojeg možete vidjeti ako kliknete ovdje

 

Kutni uzorak

Sada razmotrimo pojedini kutni uzorak. Koje karakteristike mora imati? Prije svega mora biti dobro izrađen. Spoj ne smije biti približan; vrhovi ne smiju biti ogrebani; krajnji rub kuta mora biti savršen. Kupac, pogotovo kad se radi o novom kupcu, ocjenjuje nas prema kvaliteti uzoraka: ukoliko su uzorci loše izrade može s pravom misliti da će i okvir biti iste kvalitete.

Poneki uokvirivač radije drži uzorke koji baš i nisu savršeni tako da na kraju kupac ostane ugodno iznenađen kad na kraju vidi gotovi okvir. Ne čini nam se da je ovo mišljenje valjano. Okvir bi morao uvijek biti iste kvalitete uzorka. A osim toga, može se dogoditi da kupac, upravo radi loše izrade uzorka, odustane od uokvirenja slike smatrajući da će okvir biti iste kvalitete. Dakle, pregledajmo često uzorke i zamijenimo one uništene.

 

Još jedan problem kutnih uzoraka je različitost između letvice i uzorka, pogotovo što se tiče dovršenja i boje. Kupci se upravo u trenutku isporuke najčešće žale da uzorak nije potpuno jednak okviru koji se nalazi na uokvirenj slici. Uzrok u razlici može biti zato što smo promijenili dobavljača. Ponekad iako smo letvicu nabavili kod istog dobavljača može doći do neznatnih razlika između jedne partije i druge. To je mali problem kojemu ipak moramo dati neku važnost.

 

Na dva kraja uzorci mogu biti odrezani na tri različita načina: vodoravno (slika 1), okomito (slika 2) i koso (slika 3).

 

 

Najpreporučljiviji sistem je okomiti rez (3), budući da na taj način na panou uzorci izgledaju uredniji i zauzimaju manje mjesta.

Kutni uzorak ne smije biti premali, u protivnom kupac ima poteškoća zamisliti gotovi okvir; ne smije biti ni preveliki jer bi inače zauzimao previše mjesta na panou sa uzorcima. Treba, dakle, naći kompromisno rješenje. Smatra se da je idealna mjera od 15 cm sa svake strane. Važno je da svi uzorci na panou budu istih dimenzija da bi se mogli smjestiti na funkcionalan način i da bi ostavili utisak urednosti. Ne bi bilo loše da se i proizvođači koji distribuiraju uzorke prilagode ovoj dimenziji koja se sada već može smatrati standardnom.

Ponekad se može dogoditi dakutni uzorak visi na jednu stranu. Estetski rezultat je neugodan, dakle, potrebno je naći rješenje. Činjenica da kutni uzorak visi na jednu stranu ovisi isključivo o različitoj težini dviju stranica. Razlika u težini može ovisiti o činjenici da je jedna strana duža (iako samo nekoliko milimetara) ili pak o specifičnoj težini između dviju stranica, i na kraju o kombinaciji dvaju uzroka. Dosta često se specifična težina letvice razlikuje jedna od druge i u okviru iste proizvodnje. U svim slučajevima rješenje je samo jedno, odnosno neznatno skratiti stranicu koja visi. Nije jednostavno unaprijed procijeniti koliko milimetara treba odrezati: treba vršiti više pokušaja.

 

Iza uzorka

Iza uzorka moraju postojati neke informacije, odnosno:

Oznaka letvice. Ovisno o vlastitoj organizaciji uokvirivač može dati svakoj letvici jednu vlastitu oznaku raspoznavanja, ili može koristiti oznaku koju daje dobavljač. Često su, međutim, oznake dobavljača veoma složene i teško se pamte i prepisuju. Osim toga, ista vrsta letvice može se nabaviti kod različitih dobavljača. Ukoliko se odluči kreirati vlastite oznake, preporučljivo je da se oznaka sastoji iz dva dijela: prvi dio, brojčani, označuje oblik; drugi dio, alfabetski, označava dovršenje ili boju (na primjer "331 BLU"). Sa ovim sistem je jednostavnije zapamtiti oznaku, bilo od strane uokvirivača, bilo od strane njegovih suradnika, kao i od kupca. Ukoliko se prisvoji jedna oznaka, treba naravno napraviti jednu tabelu gdje će se uz svaku našu oznaku označiti oznaka dobavljača; a to zbog olakšavanja prilikom nabava. Jedno rješenje bi moglo biti naznačiti na pozadini uzorka obje oznake: našu oznaku i onu od dobavljača.

Cijena letvice po metru odnosno kupovna cijena letvice ovisno o kriteriju obračunavanja cijene gotovog okvira. Svaki uokvirivač ima drugačiji sistem obračunavanja cijena okvira. Međutim, ovdje se nećemo zaustaviti na sistem obračunavanja cijena.

Širina letvice u milimetrima I ovaj je podatak potreban za obračunavanje cijene gotovog okvira ukoliko se kreće sa unutarnjom mjerom okvira. Što je širina letvice veća, veća je i potrošnja. Podsjetimo se, da bi prešli sa unutarnje mjere okvira na vanjsku treba dodati unutarnjem opsegu osam puta širinu letvice. Širina letvica je korisna kad se koriste kompjuterski programi za obračun cijene.

 

Ovo su osnovne informacije koje treba označiti iza kutnog uzorka letvice. Ovisno o organizaciji uokvirivača mogu se dodati i druge informacije. Na primjer:

 

Šifrirana oznaka odnosno barcode

 

Ako uokvirivač posjeduje software za obračunavanje cijena na pozadini uzorka može postaviti naljepnicu sa šifriranom oznakom (barcode). Prednost se sastoji u tome što nije potrebno ručno unijeti oznaku letvice već ju je dovoljno očitati skanerom.

Da bi se ovaj zadatak pojednostavio Rinaldin već neko vrijeme upisuje barcode na pozadini uzoraka koje isporučuje.

 

Koliko uzoraka?

Da li ste ikada prebrojili koliko uzoraka letvica izlažete u trgovini? Pokušajte to učiniti sada. Ukoliko ih je više od 200 sigurno ste iznad prosjeka evropskih uokvirivača, u protivnom ste ispod. Međutim, sigurno ste ispod prosjeka američkih uokvirivača koji prosječno izlažu otprilike 350 uzoraka u vlastitoj trgovini. U Americi je ovaj veliki prosjek rezultat Chop Service-a, jedan sistem nabave veoma popularan u Sjedinjenim Državama, koji omogućava uokvirivačima da izlože uzorak bez posjedovanja letvice. (vidjeti članak Chop Service).

Pružiti raznoliki izbor je veoma važno za prodaju. Kupac ulazi i rado se vraća u jednu dobro opskrbljenu trgovinu.