Nazad

Letvice druge klase

Ne govori se puno o letvicama druge klase. Međutim, druga klasa je važan problem za proizvođače letvica, a za uokvirivače može predstaviti zanimljivo rješenje.

 

Na kraju proizvodnog procesa postoji uvijek određeni postotak neispravnih letvica.
Nedostaci mogu biti različiti, kao na primjer:
• Dovršenje, posebno za prvu proizvodnu partiju gdje može biti da nije ispalo kao željeno.
• Letvica može biti kriva.
• Letvica bi mogla biti neispravna samo u jednom dijelu.

Neispravne letvice se obično odbacuju i stavljaju u posebno spremište. Ponekad su grupirane po vrsti letvice, a ponekad se gomilaju u hrpi.
Postotak neispravnih letvica može varirati od 5% do 10% proizvodnje.
Postoji, dakle, tržište letvica druge klase.

 

Tko je zainteresiran za drugu klasu?

• Prvenstveno uokvirivači koji žive na područjima s niskim životnim standardom i, dakle, s mnogo nižim troškovima rada od prosječnih troškova na zapadu. Uokvirivačima koji žive na tim prodručjima isplati se kupovina neispravnih letvica jer vrijeme koji utroše za uklanjanje nedostatka ima ograničeni trošak.
• Neispravne letvice mogu biti zanimljive i za neke proizvođače gotovih okvira za proizvodnju okvira standardnih dimenzija.
Ovi proizvođači moraju efikasno organizirati rezanje letvice kako bi uklonili neispravne dijelove.
• Jedna kategorija zainteresirana za neispravne letvice su hobisti. Za njih vrijeme provedeno za izradu okvira nema nikakvih troškova. Dakle, mogu utrošiti sve vrijeme potrebno za odabiranje ispravnih dijelova letvice. Osim toga, mogu čak izraditi okvire i sa neispravnim dijelovima.
• Još jednu kategoriju čine uokvirivačke radnje kojima upravljaju dobrotvorne organizacije. I u ovim slučajevima cijena rada nije bitna.
• Druga klasa ponekad može biti zanimljiva i za uobičajene uokvirivače u određenim okolnostima, posebno za početnike koji mogu uvježbavati bez uništavanja skupih letvica prve klase.
• Poneki uokvirivač može koristiti neispravne letvice u trenucima kad ima malo posla.
• I na kraju, poneki uokvirvač može u vlastitoj trgovini organizirati prodaju letvica druge klase.

 

Cijena neispravnih letvica

Kolika je cijena neispravnih letvica? Trebala bi biti znatno noža od cijena “normalnih” letvica. “Popust” za neispravne letvice bi morao biti otprilike 40% - 60% ovisno o vrsti štete.
Ako je letvica oštećena samo na jednom mjestu, neki proizvođači označavaju mjesto oštećenja obojenom naljepnicom. Ove se letvice prodavaju zajedno sa ostalim ispravnim letvicama obračunavajući 30 cm manje.