Natrag

Pozadina slike

Izgleda skromni elemenat okvira. Ne igra glavnu ulogu i nije nikada u prvom planu. Ali ima veliku važnost za krajnji rezultat uokvirenja, iako se njezina vrijednost počinje cijeniti tek nakon dužeg vremena.

Što staviti iza slike? Mogu se koristiti različiti materijali koji, međutim, imaju jednu osnovnu zajedničku osobinu: krutost. Funkcija poleđine je upravo dati krutost uokvirenoj slici. Razni materijali koji se mogu upotrijebiti imaju različite osobine koje određuju upotrebu u različitim okolnostima. Razmotrimo ih pojedinačno.

Sivi karton
Prema našoj statistici proizlazi da je sivi karton materijal koji se najviše koristi kao poleđina slike. Otprilike polovina ispitanih uokvirivača koristi ga uobičajeno.
Na tržistu se sivi karton nalazi u raznim debljinama. Onaj koji se najviše koristi je od 3 mm, ali za slike malih dimenzija (na primjer 30x40) mogao bi se upotrijebiti i tanji. Naravno, krutost se povećava proporcionalno sa debljinom. Na tržistu postoje različite kvalitete kartona: više ili manje kruti kartoni, teži ili lakši. Lagani karton je suši i krući. Karton loše kvalitete, dapače, teži omlohlavljenju i savijanju na najmanju promjenu temeperature.
Karakteristika sivog kartona je njegova higroskopiČnost odnosno sposobnost upijanja vlage. To znaČi da bi se karton mogao izdeformirati nakon uokvirenja slike.
Sivi karton se može rezati nožićem prolazeći više puta po istom izrezu. Međutim, poželjnije bi bilo koristiti jednu spravu za rezanje kartona. Čudno, međutim, kako ju malo uokvirivača posjeduje.
Uokvirivači koji mnogo koriste karton, mogu ga već pripremiti i odrezati u najčešćim standardnim mjerama (60x80, 50x70, 40x50, 30x40 itd.). Na taj se način ušteđuje u vremenu i smanjuje se škart na minimum. Poneki dobavljači, kao Rinaldin, raspolažu već odrezanim kartonom u standardnim mjerama.
Sa stajališta sačuvanog uokvirenja, sivi karton je sve osim acid-free i stoga nije prihvatljiv za uokvirenje vrijednih štampi i umjetničkih djela na papiru, ili barem ne bi smio doći u dodir sa štampom, odnosno trebalo bi ga odvojiti od štampe stavljanjem acid-free kartončića između štampe i sivog kartona.

Medium density
To je materijal koji se samo nedavno pojavio u sektoru okvira. Upotrebljava se gotovo isključivo za okvire pod staklom i za okvire koje se proizvode u velikim serijama. Problem ovog materijala je pogotovo rezanje. Mora se piliti i stoga nije preporučljiv za prigodnu upotrebu.

Valoviti karton
Posljednjih godina upotreba ovog materijala kao poleđina kod okvira se konstantno povećava. Njegova najzanimljivija karakteristika je lakoća i stoga se i lagano reže s nožićem. Osim toga je i prilično čvrst pogotovo kod velikih dimenzija. Njegova se Ahilejeva peta sastoji u riziku da valovitost postane vidljiva s prednje strane slike.
Cijena valovitog kartona je osjetno niža od cijene sivog kartona i to također ide u njegovu korist prilikom opredjeljenja.
Valoviti karton nije acid-free i stoga se ne koristi za vrijednosne štampe. Nedavno su se, međutim, pojavili na tržištu i neke vrste acid-free valovitog kartona.

Stiropor obložen papirom
Njegove karakteristike lakoće i čvrstine su veoma cijenjene kod uokvirivača. Najveća prednost stiropora je lakoća rezanja. Ustvari, može se rezati nožićem bez imalo muke. Treba, međutim, naglasiti da ga nije lako razati spravom za rezanje kartona jer se gnječi; osim toga, rub ne ostaje pravilan pogotovo ako se radi o većoj debljini.

Šperploča
Za slike prilično velikih dimenzija treba pribjeći šperploči, budući da je to jedini materijal koji se može naći u velikim dimenzijama i ujedno posjeduje dovoljnu čvrstoću. Osnovni problem sastoji se u piljenju. Ukoliko ga dobavljač ne isporučuje već odrezanog u potrebnim dimenzijama, možemo ga pokušati odrezati pomoću alternativne pile.

Kartoni za passepartout
Karton koji se obično koristi za passepartout može se upotrijebiti i kao pozadina slika manjih dimenzija (do 30x40). U ovu namjenu mogu se, na primjer, koristiti središnji odresci dobiveni rezanjem passepartouta. Ograničena debljina ovih kartona (obično 1,5 mm) i ograničeni stupanj čvrstoće ne preporučuju njihovu upotrebu za slike velikih dimenzija.