Natrag

Obrada okvira

Ljepljenje na papiru
Morao sam zalijepiti na podlogu od kartona štampu koja je bila poprilično izgužvana. Nakon ljepljenja štampa se na više mjesta podignula stvarajući mjehuriće. Zašto?
Mjehurići su se stvorili jer se papir uslijed vlažnosti ljepila proširio i, budući da nije našao mjesto za širenje, uzdignuo se stvarajući mjehuriće.
Da bi se izbjegao ovaj nedostatak potrebno je zaljepiti sliku (a ne podlogu) sa prilično razrijeđenim ljepilom i sačekati (1 do 2 minute) da vlaga rasprostrani list papira prije nego li se isti zaljepi za podlogu.
Za vrijeme sušenja, koje se mora vršiti pod pritiskom, papir će se povući ostajući potpuno nategnut bez mjehurića i nabora.
Još bolji rezultat postiže se ako se štampa prije samog ljepljenja spužvom navlaži sa stražnje strane i sačeka (1 do 2 minute obzirom na vrstu papira) da se papir proširi. Ovim sistemom može se bez razlike zaljepiti bilo štampa kao i podloga.
Mogu se koristiti i sprej ljepila koja znatno smanjuju opasnost od stvaranja mjehurića, a posebno su prikladna za ljepljenje fotografija.
Najidealnije rješenje je, međutim, ljepljenje sa vakuum prešom.

  

Slijepi okviri
Slijepi okviri se na trzištu nalaze samo u nekim standardnim mjerama. Što napraviti ako zatrebamo drugačije dimenzije?
Uzmu se dva slijepa okvira veće dimenzije od one što trebamo i smanje se do željene mjere. Za svaki slijepi okvir vrše se dva reza. Dio drva koji se nalazi između dva reza je višak kojeg treba odbaciti. Zatim se ta dva dijela zaljepe sa ljepilom. Ako se odrežu pod kutem od 45°, a ne pod 90° lakše ih je zaljepiti jer je površina prionuća veća. Ukoliko želimo pojačati čvrstoću spoj se može učvrstiti čavlićima ili se mogu postaviti spojnice uz pomoć pištolja.

  

Problem sa izvezenim radom
Kupac je donio uokviriti goblen sa izvezenim rubom od otprilike 5 mm naokolo. Želi passepartout oko veza i želi da se izvezeni rub vidi. Kako to izvesti?
Gotovo je nemoguće da rad ispadne dobro bez obzira koliko uokvirivač bio vješt. Da bi se traka od 5 mm vidjela vez mora biti apsolutno izvrsno centriran. Svaka nesavršenost u centriranju bila bi nesmiljeno evidencirana. Nesavršenosti će biti još evidentnije kad se postavi passepartout. Što je izvezena traka tanja, nesavršenosti centriranja će doći više do izražaja. Osim toga, postoji velika poteškoća u izradi otvora passepartouta iste dimenzije veza bez odstupanja.
Rješenje je jednostavno sakriti izvezenu traku i objasniti kupcu nemogućnost postizanja savršenog rada. Izvezena traka može se zamijeniti duplim rubom passepartouta u boji koja će se čim više približiti boji izvezene trake.

 

Uokviriti novčanicu
Kupac je donio staru novčanicu da uokvirim pod dva stakla. Želi da se vide obje strane ali ne želi da se novčanica zaljepi za staklo ljepilom ili samoljepljivom trakom. Kako postupiti?
Postoje dva rješenja. Fiksirati novčanicu između dva stakla nadajući se da će trenje papira na dva stakla biti dovoljno da ju zadrži u početnom položaju. Međutim, ovo rješenje nije jako preporučeno.
Drugo se rješenje sastoji u izradi passepartouta od tankog kartona sa otvorom iste dimenzije novčanice. Novčanica umetnuta u otvor passepartouta ne može se pomaknuti jer je okružena istim passepartoutom. Ovo drugo rješenje estetski je mnogo zgodnije ukoliko se oko otvora passepartouta povuku dekorativne crte i na taj način se novčanica još više ističe.

  

Garancija
Kupac želi uokviriti litografiju koja ima odštampanu garanciju na pozadini papira. Želi da se garancija vidi i nakon uokvirenja. Što učiniti?
Jedina mogućnost je fotokopirati pozadinu litografije gdje se nalazi garancija i fotokopiju postaviti na pozadini okvira.


Garanzia

  

Nabor na štampi
Kako mogu odstraniti nabor na staroj štampi?
Štampu treba staviti da stoji u vodi otprilike sat vremena tako da se vlakna papira popuste. Kad se izvadi iz vode treba ju staviti da se suši između dva papira koji upijaju vlagu
Međutim, da bi se izbjeglo da voda previše popusti vlakna papira, potrebno je poduzeti neke mjere predostrožnosti. Za vrijeme umakanja list papira mora biti položen na staklenu ili crilex ploču koja je veća od same štampe. Staklena ploča će tadođer poslužiti za vađenje štampe iz vode bez da se dodirne rukama.
U slučaju da postoji mogućnost da voda prouzrokuje izmjenu tinte na štampi treba primijeniti ovu slijedeću tehniku. Postaviti list papira na staklenu ploču sa naličjem prema dolje (bez da se uroni u vodu). Iznad štampe postaviti list bijelog vlažnog upijajušeg papira (to može biti i papirnata salveta ili papirnata maramica). Sve skupa prekriti drugom staklenom pločom. Nakon nekoliko sati vlaga upijajućeg papira bi morala odstraniti nabor na štampi.
Ukoliko nabor još nije nestao postupak se može ponoviti ali sa kraćim rokom trajanja tako da kad se izvadi štampa bude još vlažna. Nakon toga štampu treba opeglati sa niskom temperaturom ili staviti u vakuum prešu (na umjerenoj temperaturi).

  

Kako poravnati pergamene
Donijeli su mi da uokvirim jednu pergamenu koja je izvalovljena. Kako treba postupiti da bi se sravnala?
Pergamena (koja je od tretirane ovčje kože) je veoma higroskopična, odnosno veoma lako upija vlagu. Kad je suha sklona je ukrućenju u uvijenom položaju i na taj način otežava uokvirenje. Stoga joj moramo vratiti točan stupanj vlage i pustiti da se osuši u ravnom položaju. Da bi ju ovlažili moramo ju poškropiti sa vodom (po mogućnosti destiliranom) i dok se ne osuši staviti ju između dva lista papira ili kartona (bolje ukoliko upijajuća) iznad kojih moramo staviti neki teret kako bi ostala ravna.
Međutim, treba pripaziti jer vlaga može izmijeniti tintu i eventualne dekoracije. Ovi se rizici mogu smanjiti ovlaživanjem pergamene odostraga umjesto s prednje strane.
Za pergamene velike vrijednosti bilo bi ipak bolje obratiti se stručnjaku u sačuvanom uokvirenju.

  

Obratiti se restauratoru
Kupac je donio na uokvirenje prilično vrijedne umjetničke crteže izrađene na papiru i zaljepljene na sivi karton. Zatražio je da se prije odlijepe sa kartona kako se vremenom, djelovanjem kiselina kartona, ne bi uništile. Na koji način proslijediti?
Naime, sivi karton nije prikladan za sačuvanje vrijednih umjetničkih djela jer sadrži kiseline koje se vremenom prenose na papir uništavajući ga. Stoga, da bi se zagarantirala dobra sačuvanost prije svega crteže treba odlijepiti od kartona. Međutim, postupak nije tako jednostavan za običnog uokvirivača. Postupak zahtjeva znanje i iskustvo koje rijetko koji običan uokvirivač posjeduje. Postoji rizik da se slike nepovratno unište. Savjetujemo da se obratite restauratoru sa iskustvom u sačuvanju umjetničkih djela na papiru.

  

Krivi rez passepartouta
Ponekad rez kod passepartouta nije savršen, pogotovo u početnom dijelu. Zašto?
Razlozi ovoj neprilici mogu biti različiti. Pogledajmo ih:

• Nož previše izviruje iz svog sjedišta i stoga ima veću tendenciju iskrivljenju. Dovoljno je smanjiti izbočenost noža kako bi ukloniti nezgodu.
• Neki su kartoni čvršći od drugih: posebno kartoni sa crnim presjekom ili oni sa presjekom od pamuka. Dakle nož, da bi probio karton, mora upotrijebiti veći napor, pa se može dogoditi da se prilikom probijanja iskrivi, pogotovo ako se radi o veoma tankom nožu. Na tržištu postoje deblji noževi upravo zbog ovih osobitih situacija.
• I debljina kartona može biti uzrok krivom rezu. Ako je debljina poprilična nož vrši veći napor i može se dogoditi da skrene sa ravne crte rezanja. I u ovom slučaju preporuča se upotreba debljih noževa.
• Ako nož nije dobro naoštren, ima poteškoća prilikom urezivanja kartona stoga se može dogoditi da se pod naporom iskrivi. Treba, dakle, koristiti uvijek dobro naoštrene noževe i često ih zamijenjivati.

  

Mrlje na staklu
Na nekim staklenim pločama primjećuju se čudne mrlje kao da je na tom mjestu staklo izbrušeno. Kako ih odstraniti?
Najvjerojatnije se radi o oksidiranom staklu. To se događa kad se staklo smoči i nakon toga dugo vremena ostane zatvoreno. Na taj način nastaje jedna spora kemijska reakcija između stakla i kisika koji se nalazi u vodi, drugim riječima dolazi do oksidacije stakla. U ovom slučaju se više ništa ne da napraviti, staklo se više ne može upotrijebiti. Treba, dakle, poduzeti odgovarajuće mjere da se stvar ne ponovi.

  

Kada promijeniti nož
Nakon koliko passepartouta bi trebalo promijeniti nož?
Otprilike svakih 6/7 passepartouta. Ovaj se prosjek smanjuje ako režemo deblje kartone ili kartone ogromnih dimenzija. Osim toga, smanjuje se i kad se radi o posebno tvrdom kartonu (kartoni sa crnim presjekom ili sa presjekom od čiste celuloze).

  

Dupli passepartout
Kod duplih passepartouta dimenzije unutarnjeg ruba nisu potpuno paralelne sa otvorom passepartouta. Postoji li sistem da se izbjegne ovaj nedostatak?
Za izradu duplog passepartouta, odnosno passepartouta sa unutarnjim rubom, postupak koji se preporučuje je slijedeći:
Želimo, na primjer, izraditi bijeli passepartout sa zelenim rubom.

• Potrebno je odrezati bijeli passepartout na uobičajeni način, ali sredina dobivena rezanjem se ne odbacuje.

• Prelazi se na drugi karton, onaj zeleni koji će poslužiti za unutarnji rub; vanjske dimenzije ovog kartona moraju biti nešto manje od prethodnog bijelog kartona.

• Prednja strana zelenog kartona fiksira se obostrano samoljepljivom trakom za stražnju stranu bijelog passepartouta, u sredini kao i duž četiriju stranica. Tako smo dobili jedan jedini karton koji se sastoji od spoja bijelog passepartouta i zelenog kartona.

• Slijedi rezanje zelenog passepartouta (naravno sa stražnje strane kartona) sa nešto manjom dimenzijom od one upotrebljene za otvor bijelog passepartouta. Razliku između dvaju otvora passepartouta određuje širina ruba.

•Nakon što smo izrezali sve četiri stranice, srednji dio se otklanja. Budući da su dva srednja dijela prethodno zaljepljena obostrano samoljepljivom trakom, otklonit će se istovremeno. Tako smo dobili passepartout sa njegovim unutarnjim rubom.

  

Ispupčenje na platnu
Kupac je donio na uokvirenje uljnu sliku nategnutu na slijepom okviru, tražeći da se otkloni ispupčenje koje je nastalo na jednom dijelu platna. Kako postupiti?
Ispupčenje je najvjerojatnije nastalo zbog toga što je uljna slika bila prislonjena na neki predmet koji je ostavio otisak. Da bi se ispupčenje odstranilo potrebno je sa stražnje strane navlažiti taj određeni dio platna. Prilikom sušenja platno se povlači i tako ostaje ravno. Ukoliko se radi o starinskom platnu, može se dogoditi da taj sistem ne funkcionira. U tom slučaju je bolje da se za sušenje upotrijebi pegla.
Međutim, treba pripaziti da toplina ne otopi boje na slici; mora se također pripaziti da boja sa slike ne pređe na radnu plohu; stoga bi bilo bolje sliku položiti na silikonski papir.

  

Mora disati
Da li uljne slike nakon uokvirenja treba zatvoriti odostraga?
Ne, platno mora disati. Dakle, poželjnije je da se odozada okvir ne zatvori jer bi se vremenom mogla stvoriti plijesan.
Ovo pravilo, naravno, ne vrijedi ukoliko se radi o uljnoj slici na kartonu, iverici ili šperploči.

  

Preveliki otvor
Zabunom sam odrezao passepartouta sa nešto većim otvorom od potrebnog. Postoji li sistem da se ispravi ili moram nanovo izraditi passepartout?
Može se umetnuti jedan unutarnji rub: na taj način nema potrebe da se passepartout nanovo izradi, a slika dobiva na estetskom izgledu. Kao rub može se koristiti drugi karton za passepartout ili tanki karton (u ovim slučajevima veoma su prikladni metalizirani kartoni).

  

Rub ostaje odljepljen
Više puta se dogodilo da je kupac donio nazad uokvirenu sliku jer je izmedju passepartouta i ruba nastala praznina od nekoliko milimetara. Najčudnija stvar je da se praznina manifestira samo na nekim mjestima. Zašto?
Razlozi mogu biti različiti, ponekad i međusobno povezani. Ovdje ih iznosimo:

• Nije upotrebljeno adekvatno ljepilo.

• Poleđina okvira (karton, iverica itd.) je previše odmaknuta od slike i stoga ju ne gura prema staklu. Može se također dogoditi da poleđina teži iskrivljenju prema zidu i stoga više ne prianja na sliku.

• Ukoliko je unutarnji rub nešto deblji (više od pola mm), trebalo bi na pozadini passepartouta duž vanjskih rubova postaviti kartonske trake (iste debljine ruba) za niveliranje debljine ruba. Ukolike se to ne napravi, poleđina ostaje nakrivljena prema vani i ne može gurati sliku, passepartout i rub prema staklu.

• Vlaga i česte promjene temperature teže proširenju i suženju passepartouta i ruba na različit način sa posljedicama natezanja u točkama gdje su spojeni.

• Okvir je uži od passepartouta koji, širenjem i ne nalaženjem prostora, teži podizanju stvarajući valove. Kod ruba, međutim, taj problem ne postoji budući da ima više nego li dovoljno mjesta. Stoga između ruba i passepartouta dolazi do odljepljivanja.

  

Kako odljepiti fotografiju sa stakla
Ponekad se stare fotografije zaljepe za staklo okvira. Kako ih odljepiti?
Prislonite staklenu ploču na stol ali nekoliko centimetara od površine. Prislonite ju na dva uzvišenja (na primjer dva komadića letvice). Fotografija, koja je zaljepljena za staklo, mora visjeti s donje strane stakla. Zagrijte one dijelove stakla gdje je fotografija najviše zaljepljena. Možete koristiti peglu ili fon za sušenje kose ili upaljač. Pod djelovanjem topline fotografija će se odljepiti i prisloniti na radnu površinu. Ova radnja može zahtjevati više minuta.
Morate biti uporni i ne smijete odoljeti iskušenju da povlačenjem odljepite fotografiju: riskirate da odvojite papir od fotografske emulzije. To bi se moglo dogoditi i bez potezanja fotografije: u tom se slučaju morate odmah zaustaviti. Ubuduće po mogućnosti izbjegavajte uokviriti fotografije bez da ih odmaknete od stakla. Najbolje rješenje je upotreba passepartouta.

  

Ako ptičji javor izblijedi
Poneke letvice od sjajnog ptičjeg javora postanu bijelkaste pored samog reza. Ovaj neprijatan efekat primjećuje se pogotovo kad se dijelovi okvira spoje. O čemu ovisi?
Ovisi o lošoj kvaliteti letvice. Poliester kojim je letvica presvučena i koji joj daje sjaj djelovanjem topline cirkularnog noža teži izmjenama. Ponekad se može čak i odlijepiti od okvira. Jedini mogući savjet u ovakvim slučajevima je promijeniti dobavljača i nabavljati kod dobavljača koji daje kvalitativne garancije.

  

Obrezivanje zaštitnog papira
Nailazim na poteškoće prilikom obrezivanja papira kojeg sam postavio na poleđini okvira, pogotovo ako se radi o veoma tankom okviru. Što učiniti?
Pokušajte finim brusnim papirom proći po rubu okvira držajući ga ukošeno. Brusni papir će otkinuti papir baš na samom rubu okvira.
Drugo rješenje sastoji se u polaganju okvira (sa naličjem prema gore) na karton ili cutting mat i uz pomoć nožića obrezati višak papira

  

Zaobljeni rez letvice
Ponekad, prilikom piljenja debljih okvira od ramina, rez je zaobljeni. O čemu ovisi?
Veoma tvrdi i debeli okviri teško se pile, pogotovo ako cirkularni nož nije dobro naoštren. Pod naporom cirkularni nož može skrenuti prema vani. Da bi se to otklonilo potrebno je:

• Često naoštriti cirkularni noz.

• Smanjiti brzinu spuštanja noza za deblje letvice od tvrdog drva.

• Ukoliko imate utisak da je cirkularni nož skrenuo, ponovno otpilite samo milimetar drva. Na taj način, ulaganjem manje napora, cirkularni nož neće težiti skretanju.

• Koristiti samo noževe specifično proizvedene za rezanje letvica i debljine ne manje od 2,5 mm.

  

Čavao ne ulazi
Čavli se teško zabijaju u neka tvrda drva. Postoji li sistem koji olakšava tu radnju?
Bilo koji čavao lakše se zabija u drvo, i dakle bez rizika da se savije, ukoliko ga se prethodno stavi u vosak, mast ili ulje.

  

Osmerokutni okviri
Koji stupnjeve treba postaviti na pili za rezanje šesterokutnih i osmerokutnih okvira?
Za šesterokute pilu treba postaviti na 30°, a za osmerokute na 22,5°.

  

Komadići drva izmjenjuju dimenziju
Često se u kut između graničnika giljotine i potporne stranice skupljaju komadići drva. Ovi komadići ostaju između dijela letvice i graničnika sa posljedicom da dolazi do grešaka prilikom mjerenja. Kako ukloniti nedostatak?
Izbrusite dio graničnika koji prislanja na potpornu stranicu, pogotovo brid koji oslanja na plohu. Na taj način eventualni komadići drva će ući u taj stvoreni prostor i neće ometati prilikom mjerenja. Kad pomaknete graničnik za postavljanje mjere morate otpuhnuti sve komadiće koji su se u međuvremenu nakupili.

  

Ne prianja na bolus
Problem kod pozlaćivanja: listić imitacije srebra, nakon što se namoči smjesom vode i ljepila od zečje kože, teško prianja na bolus. Kako rjesiti problem?
Listić imitacije srebra je nešto deblji od listića imitacije zlata i stoga teže prianja na bolus. Potrebno je povećati količinu ljepila od zečje kože koji se rastapa u vodi. Isto tako treba uzeti u obzir da je problem naglašeniji ukoliko se koristi crni bolus, što je česti slučaj kod srebrnih listića, jer zemlje od kojih se sastoji teže zadržavaju listić u odnosu na crveni ili žuti bolus. Ukoliko se problem ne uspije rješiti, ne preostaje ništa drugo nego promijeniti bolus, ili upotrijebiti vodenu smjesu za pozlate.