Natrag

Cirkularna pila

Rezanje letvice za okvire je najvažnija faza u pripremi okvira. Ukoliko je rezanje nepravilno sve će slijedeće radnje snositi posljedice.

 

Pila ili giljotina?
Postoje dva načina rezanja letvica: piljenjem cirkularnom pilom ili sječenjem giljotinom. Rezanje pilom se vrši u dvije faze: prije s jedne strane, a zatim s druge. Sječenje giljotinom se vrši jednom jedinom radnjom: istovremenim spuštanjem, uz pomoć pedale, dvaju noža koja, spustajući se istovremeno okomito, izvršavaju rez kuta.
Pila je prikladnija za rezanje debljih okvira, izrađenih okvira, za okvire presvučene aluminijem i za okvire koji su s vanjske strane uvučeni; giljotina daje bolje rezultate sa svim ostalim vrstama okvira. Najidealnije rješenje bilo bi posjedovati i pilu i giljotinu, tako da se može rezati na jedan i na drugi način ovisno o potrebama.
Što preporučiti početnom uokvirivaču koji se, zbog ekonomskih ili prostornih razloga, mora ograničiti u izboru samo jednog od dva stroja? Možda je bolja giljotina. Prednosti giljotine naspram pile su slijedeće:

 

Ne praši.

 

Ne buči.

 

Ne troši električnu struju.

 

U većini slučajeva rezultat je bolji nego sa pilom.

 

Vrijeme potrebno za rezanje je kraće od vremena potrebnog za rezanje sa pilom (osim za jako debele okvire).

Moramo, međutim, konstatirati da uokvirivači imaju predrasude naspram giljotine, pogotovo oni koji ju ne poznaju i koji ju nisu nikad isprobali. Pogotovo početnici imaju često neosnovane predrasude: smatraju da je giljotina prikladna za rezanje samo veoma tankih okvira sa veoma slabim rezultatom; smatraju da noževi, spuštanjem razdiru okvir, umjesto da ga prerežu. Ponekad, početnik koji se prvi put približava sektoru okvira, na umu ima samo pilu bez dvoumljenja. Za prevaziđenje ovih predrasuda postoji samo jedan način: zatražiti od dobavljača da mu se demonstriraju oba stroja.
Do sada smo samo u općim crtama govorili o pili i giljotini. Postoje međutim razne vrste pila i giljotina, više ili manje razvijene i, naravno, više ili manje skupe. Što se tiče pile osnovna podjela je među pilama s jednim nožem i dvonožnim pilama (koje jednim jedinim potezom istovremeno vrše dva reza pod kutem od 45°). Što se tiče giljotine postoji tip na pedalu, pneumatski tip i električni tip. Naravno rezultati su veoma različiti obzirom na vrstu stroja. Ostatak članka će posebno govoriti o cirkularnim pilama.

 

Cirkularna pila
Vidjeli smo da postoje dvije vrste pila: pila s jednim nožem i pila s dva noža. U terminima rasprostranjenosti, većina uokvirivača koristi pilu s jednim nožem budući da joj je cijena otprilike 1/4 od cijene dvonožne.

 

Sega 1P300
Cirkularna pila Omga "1P300"
Kliknuti ovdje za video


Na tržištu se nalaze razne vrste cirkularnih pila s jednim nožem. Međutim, nisu sve prikladne za uokvirivače. Ponekad početnik započinje aktivnost upotrebljavajući pilu koju je već posjedovao, a koju je koristio za sitne stolarske radove. Morao bi ju, međutim, čim prije promijeniti sa jednom profesionalnijom pilom. Za ozbiljni rad i za ozbiljno rezanje letvica za okvire, cirkularna pila mora posjedovati slijedeće osobine:

 

Mora imati rezačku plohu sa okretnim stolom, u protivnom letvica nema stabilnu podlogu.

 

Mora biti u stanju rezati pod kutem od 45° letvice širine do 10 cm.

 

Mora imati potporne stranice sa dijagramskim pločama od barem 1 metra dužine sa relativnom potpornom stranicom.

 

Mora posjedovati jedan precizni graničnik na 45°.

 

Mora biti prilično cvrsta. Glavni dijelovi stroja moraju biti od livenog željeza ili čelika, ne od aluminija. Dijelovi podložniji trošenju i kod kojih postoji rizik razbijanja moraju naravno biti metalni, a ne plastični.

Druge manje važne osobine sastoje se od mogućnosti brzog prelaza između dva rezačka položaja i od jednog stezača na pedalu za blokiranje letvice. Jedna dodatna sprava koja se ponekad može dobiti uz stroj na zahtjev (kao optional), je osigurač motora, koji izbjegava rizik da motor izgori u slučaju da dođe do blokiranja stroja. Osim toga, neophodno je da se stroj spoji na usisač koji za vrijeme rezanja usisava piljevinu.
Sistem zaštite noža kod cirkularnih pila sastoji se od jednog prozirnog plastičnog ili metalnog panoa, koji se za vrijeme rezanja automatski diže i spušta. Zakoni su sve oštriji u pogledu odredaba o osiguranju radnika za slučaj nesreće: posebno su nedavne odredbe evropske zajednice naknadno podigle standard sigurnosti na radu. Stoga se sistemu zaštite kod pila pridaje velika važnost.

 

Korisni savjeti za početnike
Ploha pile mora biti dovoljno duga da bi mogla pridržavati letvice do 3 metara dužine. Može se postaviti s desne ili s lijeve strane, po želji uokvirivača. Ukoliko uokvirivač nema namjeru kupiti produžnu plohu, morao bi ju sam izraditi. Može odgovarati i neka vrsta stalka ili tronošca sa valjkom na kojemu letvica može kliziti. Letvica mora imati jednu potporu zbog toga što operater za vrijeme rada ima već obje ruke zauzete: sa desnom stavlja u pogon rezački blok, dok sa lijevom pridržava dio letvice za rezanje. Letvica je, dakle, slobodna i, ako nema jednu dovoljno dugačku potporu, pasti će na pod. Jedna mala tajna da bi se postigao dobar rez sastoji se u položaju letvice naspram okretaja noža. Letvica bi se morala položiti tako da nož, spuštanjem, ulazi sa stražnje strane letvice. Samo pile koje imaju na raspolaganju dijagramske ploče za mjerenje (na primjer Magh/Omga Salvarani) omogućavaju jednostavni izbor između dvije alternative rezanja. Za dvonožne pile problem ne postoji jer su već proizvedene tako da je smjer okretanja onaj najprikladniji. Dvonožne cirkularne pile obično na kružnoj plohi imaju ureze da bi se olakšalo postavljanje kuta različitog od 45°. Na taj se način mogu dobiti šesterokutni, osmerokutni i drugi okviri.

 

Dvonožna cirkularna pila
Dvonožna cirkularna pila istovremeno stavlja u pogon oba noža. Vrijeme rezanja je smanjeno na otprilike 2/3. Njezina cijena je, međutim, u prosjeku 4 puta veća od pile s jednim nožem. Osim toga, potrebno je više prostora za smeštaj i obično zahtjeva trofaznu struju umjesto jednofazne. Osim toga, zahtjeva jedan snažni usisač. Bučnija je od pile s jednim nožem i stoga nije prikladna za radnje koje su u dodiru sa prebivalištima. Iz ovih razmatranja jasno je da je prikladna samo za velike uokvirivačke radnje koje imaju veliki obim posla (barem 20 okvira na dan) i koji raspolažu velikim prostorom.
Odredbe sigurnosti na radu su veoma oštre za dvonožne pile budući da je rizik nesreća velik. Posebno za spuštanje noževa potrebno je istovremeno pritisnuti dva prekidača, međusobno razmaknuti tako da su za vrijeme rezanja obje ruke zauzete. Osim toga, noževi moraju imati zaštitu.
Postoje razne vrste cirkularnih pila više ili manje sofisticiranih. Osobine koje ih razlikuju su:

 

Mogućnost automatskog blikiranja letvice za vrijeme rezanja;

 

Automatizacija u postavljanju i skidanju graničnika;

 

Elektronsko postavljanje mjera.

Jedna osobina koju treba uzeti u obzir kod kupovine stroja je omjer između promjera noža i promjera prirubnica koje drže fiksno nož za osovinu. Što je prirubnica veća, veća je stabilnost noža (odnosno smanjuju se vibracije). Međutim, ako prirubnica previše pokriva površinu noža, ostaje ograničena prazna površina i prema tome smanjuje se maksimalna dimenzija rezanja.
Dvonožne pile obično nemaju mogućnost rezanja kuteva različitih od 45° izuzev neke koje dozvoljavaju postizanje drugačijih kuteva (kao TR80 firme Edilmec)

 

Sega bilama Omga V235    Sega bilama Alfamacchine T400
Dvonožna cirkularna pila Omga "V235"    Dvonožna cirkularna pila Alfamacchine "T400"
Kliknuti ovdje za video    Kliknuti ovdje za video

Cirkularni noževi
Kvaliteta cirkularnih noževa je veoma važna. Nije preporučljivo štedjeti prilikom izbora noževa; u većini slučajeva mane kod rezanja su uzrokovane zbog nedostataka noža, a ne stroja. Zubi na nožu moraju biti izrađeni od widie (volframski karbid). Najrasprostranjeniji promjer noća kod pila s jednim nožem je od 30 cm. Kod dvonožnih pila najrasprostranjeniji promjer je od 35 cm. Unutarnji otvor cirkularnog noža obično je od 30 mm. U nekim slučajevima je od 20 mm. Na tržištu postoje reduktivni prsteni koji dozvoljavaju smanjenje unutarnjeg otvora sa 30 na 20 mm da bi se prilagodili promjeru osovine stroja. Debljina noža ne smije biti prevelika da se letvica uzalud ne troši. Zub noža mora biti alternativnog tipa. Broj zubiju mora biti prilično velik. Na tržištu postoje noževi specifični za tvrda drva (kao što je ramin) i meka drva (kao što je ajous). Međutim, za uokvirivače koji režu bilo ramin bilo ajous, bilo bi prekomplikovano stalno mijenjati nož. Stoga je preporučljiva jedna vrsta noža koja može odgovarati različitim potrebama. Imajući to na umu odnos između promjera i broja zubiju morao bi biti otprilike ovaj koji je prikazan na slijedećoj tabeli:

 

Promjer 200 mm - 66 zuba

 

Promjer 250 mm - 80 zuba

 

Promjer 300 mm - 96 zuba

 

Promjer 350 mm - 108 zuba

 

Promjer 400 mm - 128 zuba

Obično je zub širi od noža za otprilike 1 milimetar. Površina nekih noževa je presvučena teflonom da bi se na otpiljenu površinu postigao efekat protiv trenja. U ovom slučaju debljina zubiju je jednaka debljini noža jer u protivnom površina noža ne bi došla u dodiru sa drvom i efekat protiv trenja ne bi iamo smisla. Osim widia noževa postoje i noževi od specijalnog čelika (HHS) koji režu bolje od widie ali se mnogo brže troše i stoga ih je potrebno veoma često oštriti, gotovo svakodnevno; stoga nisu preporučljivi za uokvirivače.
I na kraju postoje noževi specifični za rezanje aluminija: karakteristika im je što imaju plosnati zub sa posebnim nagibom.
I za rezanje plastičnih letvica potrebni su posebni noževi. Plastika se toplinom noža topi. Da bi se to izbjeglo zubi moraju biti prilično širi od samog trupa noža tako da plastična letvica ne dođe u dodir s nožem. Osim toga, zubi moraju biti alternativno trapezasti i ravni. Da bi se olakšalo hlađenje noža preporučuje se prilično veliki promjer tako da zubi, između dva okretaja, imaju veće mogućnosti hlađenja.
Noževe treba često oštriti. Novac utrošen za oštrenje kompenzira se boljom kvalitetom reza i uštedom u vremenu potrebnom za retuširanje okvira u kutevima. U svim gradovima postoje firme koje vrše uslugu oštrenja. Dovoljno je konzultirati telefonski imenik.

 

Nedostaci rezanja
Najčešći nedostaci prilikom rezanja pilom su:

1.

 

Vibriranje noža. Primjećuje se pogotovo nakon što se motor isključi kad se broj okretaja progresivno smanjuje. Uzroci mogu biti::

Osovina pile nije potpuno vodoravna. Najvjerojatnije je primila kakav udarac.

Promjer unutarnjeg otvora noža je veći od središnje osovine.

Nož ima lošu kvalitetu čelika.

Prirubnice su premale naspram promjera noža.

Komadić drva se snažno zabio između noža i zaštite na nožu.

2.

 

Iskrivljeno rezanje. Do toga dolazi jer ima praznog hoda između unutarnjeg otvora i središnje osovine stroja. Ukoliko je moguće, umetnuti jedan reduktivni prsten unutarnjeg otvora. Ukoliko nije moguće, nema drugog rješenja nego promijeniti nož

3.

 

Ne potpuno okomiti rez. Do toga dolazi kad središnja osovina na kojoj je nož fiksiran nije sasvim paralelna sa rezačkom plohom. Najvjerojatnije se osovina pomaknula nakon nekog udarca. U tom slučaju je bolje zatražiti zahvat tehničara ili proizvođača.

4.

 

Rezanje ne sasvim pod kutem od 45°. Ukoliko je rezanje izvršeno sa dvonožnom pilom, 2 noža nisu međusobno u potpuno okomitom položaju. Ukoliko je rezanje izvršeno pilom sa jednim nožem, znači da su se pomakle potporne ploče ili da treba podesiti sistem blokiranja kuta.

5.

 

Ovalni otvor između dvije stranice okvira. Može ovisiti o jednom ili više uzroka: prevelika brzina u spuštanju noža; trup noža pretanki ili čelik loše kvalitete; porubnice premale naspram trupa noža.

 

Usisač
Bez obzira na vrstu pile, usisač je uvijek neophodan. Snaga usisača mora biti proporcionalna vrsti pile. Mora međutim posjedovati jednu osnovnu osobinu: usisati barem 90% piljevine proizvedene rezanjem. Problem piljevine se često omalovažava, pogotovo početnici. Prašina, osim što je štetna za zdravlje, pridonosi i priličnom gubitku vremena potrebnom za čišćenje prostorija, materijala, sprava, samih okvira i slika koje treba uokviriti. Stoga ne preporučujemo da se kupovina usisača odgodi nakon kupovine pile.
Kod cirkularnih pila s jednim nožem usisač je često dio postolja koji služi kao potpora pili. Usisač je spojen sa pilom preko jedne gumene cijevi.
I kod dvonožnih pila usisač može biti umetnut unutar postolja koji služi kao potpora pile; međutim, češće se nalazi sam za sebe odvojeno od stroja upravo zbog njegove dimenzije. Često se nalazi na kolicima sa kotačićima. Piljevina se skuplja u vreću koja se periodično mora prazniti, kad se napuni.
Početnicima preporučujemo da se osiguraju usisač ima dovoljnu snagu. Nije rečeno da usisač kojeg preporučuje proizvođač pile ima odgovarajuću snagu. Imali smo negativna iskustva u tom pogledu. Tražite pismenu izjavu gdje proizvođač osigurava da će preuzeti natrag usisač ukoliko ne usisava barem 90° prašine.

 

Pila sa jednim nožem sa usisačem i potpornim pločama


100% usisavanje bi naravno bilo mnogo bolje, ali je veoma teško postići. Ispostavili smo, međutim, da proizvođači dvonožnih pila ne pridaju veliku važnost problemu prašine. Za veće usisavanje prašine trebalo bi slijediti ovim točke:

 

Povećati snagu motora usisača;

 

Povećati točke usisavanja unutar dvonožne pile;

 

Smanjiti na minimum mogućnost izlaženja prašine odstranjujući sve otvore isključivši otvora ulaza i izlaza letvice.

I kao posljednje: prilikom stavljanja u pogon pile, istovremeno staviti u pogon i usisač. Na taj način se ušteđuje nekoliko sekundi i ne zaboravlja se uključiti usisač.