Natrag

Izlaganje štampi u trgovini

  

Primjena dobrog sistema izlaganja štampi i postera u trgovini je veoma važna za prodaju. Ovaj članak analizira problem i predlaže nekoliko rješenja.

 

Stalci za izlaganje postera

Štampe velikih dimenzija, od 50x70 cm na gore, gotovo su uvijek izložene u stalcima za izlaganje sa kotačićima (ponekad nazvani "kolijevke"). U stalak se umećuju prozirni plastični omoti koji sadrže štampe. Postoje stalci raznih dimenzija ovisno o dimenzijama plastičnih omota koje moraju sadržati. U Rinaldinovom katalogu nalaze se tri razlicite dimenzije stalaka: najmanji je prikladan za štampe prosječne dimenzije 60x80 cm; srednji je prikladan za štampe od otprilike 70x100 cm, a najveći za štampe većih dimenzija.
Stalci za izlaganje postera obično su na raspolaganju u dvije boje: bijela i crna.

Bilo bi poželjno da boja stalka bude ista boji trake na omotima kao i ploči koja se nalazi u omotima. Obično ovi stalci imaju kotače. Prednost kotača sastoji se naravno u mogućnosti lakog pomicanja stalka. Međutim, postoji i jedan nedostatak: za vrijeme listanja plastičnih omota i konzultiranja štampi, stalak se često pomiče. Zato bi bilo poželjnije skinuti kotače.
Kad je stalak djelomično prazan može se dogoditi da za vrijeme konzultiranja postera, plastični omoti kliznu na jednu stranu. To se može izbjeći postavljanjem gumenog uloška na dno stalka.


Omoti

Obično postoje dvije vrste omota: omoti spojenih rubova i omoti sašivenih rubova. Ovi posljednji, za razliku od prvih, su pojačani u rubovima platnenom trakom. Za omote spojenih rubova, firma Rinaldin raspolaže slijedećim standardnim formatima: 21x26 - 26x31 - 26x36 - 31x41 - 36x51 - 41x51 - 51x71 - 61x81 - 71x101 cm.
Za omote sašivenih rubova standardni formati su slijedeći: 51x71 - 61x81 - 71x101 - 81x121 - 101x141 cm.
Da bi omoti bili čvrsti, unutar omota treba postaviti ploču od čvrstog ali laganog materijala. To može biti jednostavni valoviti karton ili nazubljene plastične ploče čija struktura daje čvrstoću i ujedno lakoću.
Kod spojenih omota malih dimenzija (do 40x50 cm) dovoljan je kartončić od otprilike pola milimetra debljine.

 

Spojeni omoti

Sašiveni omoti
sa bijelom pločom

Sašiveni omoti
sa crnom pločom

 

Plastične ploče koje se umećuju u omote mogu biti bijele ili crne boje. Za obje boje postoje prednosti i nedostaci. Bijela boja daje veći sjaj prostoru i proširuje bijeli rub koji se obično nalazi na štampama oko slike. Crna boja, s obzirom na veliki kontrast sa bijelom bojom papira, ističe boje na štampi. Ako se koriste omoti sa sašivenim rubovima, boja trake bi morala po mogućnosti biti iste boje unutarnje ploče.


Naljepnica

Na rubu omota bilo bi dobro zaljepiti mali plastični omot koji sadrži sve informacije koje se odnose na štampu odnosno ime autora, naziv štampe, dimenzije, cijenu i eventualno oznaku artikla.
Prozirni mali omoti koji se nalaze na tržistu su samoljepljivi i veoma se jednostavno postavljaju na omote.

 

Mali samoljepljivi omot

Poželjnije je koristiti već naštampane naljepnice tako se uštedi na vremenu i pružaju elegantniji izgled izložbenom prostoru (Rinaldin isporučuje male omote kao i već naštampane naljepnice).


Prijedlozi

Za izlaganje štampi treba voditi računa o slijedećim malim smicalicama:
• Sistem izlaganja, po mogućnosti, mora isključiti mogućnost da kupac može kružiti oko stalka. Samo na taj način kupac je prisiljen gledati štampe iz najboljeg položaja (što ćemo kasnije vidjeti).
• Ako se radi o vodoravnoj štampi (odnosno ako je širina veća od visine) postavlja se naravno tako da viša strana štampe ne bude s donje strane tako da se kupac nije prisiljen na razno razna previjanja i izvijanja.
• Ako se radi o okomitoj štampi (odnosno ako je širina manja od visine) postavlja se tako da donja strana štampe bude okrenuta prema kupcu.
• Otvorenje omota mora biti okrenuto obrnuto od kupca. Na taj način kupac ne dolazi u iskušenje izvuči štampu iz omota tako da ju može bolje vidjeti (i ostaviti nabore i otiske prstiju).
• Mali omot gdje je označena cijena mora biti postavljen blizu kupca tako se može lako pročitati; dakle, mora se zaljepiti u gornjem uglu sa suprotne strane otvora omota.
• Otvor malog omota sa cijenom (kao i kod velikog omota) mora biti u obrnutom smjeru od kupca tako da naljepnica pukim slučajem ne izađe iz omota prilikom listanja i razmatranja štampi.
• Poželjno je obeshrabiti kupca da izvuče štampu iz omota jer bi se vremenom štampa uništila. Za eventualne probe uokvirivanja može se položiti na radni stol omot sa štampom i iznad omota polagati uzorke okvira. U ovom slučaju plastika, osim što zaštićuje štampu, služi i kao prikazivanje efekta stakla.


Kako pronaći određenu štampu?

“Volio bih znati da li imate reprodukciju Munchove slike “Vrisak” pita kupac. Drugi kupac pak traži štampe sa cvijećem. Da bi se udovoljilo ovim i sličnim zahtjevima potrebna je klasifikacija. Vidjeli smo da se štampe, silom prilika, moraju klasificirati prema dimenziji. Ali, osim ove klasifikacije, da li su potrebne i druge vrste poredanja i klasificiranja? Ovisi o organizaciji trgovine i o količini izloženih štampi. Ako se radi o količini od svega stotinjak štampi, nije neophodna klasifikacija. Međutim, ako se radi o većoj količini, nameće se potreba svrstavanja po nekom kriteriju
U okviru jedne dimenzije (na primjer 50x70) mogu se slijediti ovi kriteriji:
• Poredanje prema autoru
• Poredanje prema motivu. U tom slučaju su potrebni natpisi koji naznačuju motiv (Pejsaži, Marine, Cvijeće, Apstrakti itd.)
• Poredanje po oznaci. To predviđa da su štampe prethodno unešene u jedan database i da se potrage vrše uz pomoć kompjutera. Ukoliko se slike mogu vidjeti na monitoru, može se čak, blizu izloženih postera postaviti jedan kompjuter tako da kupci mogu sami tražiti.
Potrebno je naglasiti da, u slučaju da se primijenio bilo kakav kriterij klasificiranja, periodično treba pregledati štampe i premjestiti ih ukoliko su premještene.


Male štampe

Do sada smo razmotrili izlaganje štampi velikih dimenzija. Međutim, predstavlja se drugačiji problem za male štampe do dimenzije 60x80 cm. Stalci sa kotačima, koje smo vidjeli do sada, nisu prikladni za male štampe jer se nalaze prenisko za lako i jednostavno konzultiranje. Dakle, treba pribjeći drugačijem sistemu izlaganja. Na tržištu ne postoje stalci prikladni za ovu vrstu štampi, stoga se uokvirivač mora na neki način sam snaći. Samo Rinaldinov regal-stalak za izlaganje (opisan u drugom članku priručnika) izvrsno rješava ovaj problem.


Pregled štampi

Periodično (barem jednom tjedno) potrebno je pregledati sve izložene štampe, pogotovo ako su se slijedili kriteriji klasificiranja. U stvari, kupci veoma često premještaju raspored štampi. Mora se slijediti veoma precizan program za efikasan pregled. Ovo su točke koje treba slijediti:
• Ponovno smjestiti omot tako da gornja i donja strana budu u točnom položaju.
• Zamijeniti razbijene ili uništene omote. Bilo bi poželjno, po mogućnosti, uvijek imati na raspolaganju određenu količinu omota svih dimenzija.
• Ponovno unijeti u omot one štampe koje djelomično izviruju iz omota.
• Ponovno staviti naljepnicu u mali omot ukoliko je ispala ili se uništila.
• Promijeniti mali omot ukoliko se uništio.
• Ponovno smjestiti štampe na točnom mjestu na temelju primjenjenog kriterija klasificiranja.
• Ako je neka štampa prodana i, radi bilo kojeg razloga, više se neće nabaviti, treba odlučiti što učiniti sa praznim omotom. Ako je omot s obje strane prazan, može se odstraniti, u protivnom prazna strana se može iskoristiti za umetanje drugih štampi.
• Izvršiti popis štampi koje treba naručiti (odnosno, dovoljno je izvšiti popis praznih omota).