Natrag

Rastezljivi uzorci passepartouta

Praktični sistem prikazivanja kupcu kako će izgledati gotova slika

 

 

Nije jednostavno pokazati kupcu kako će nakon uokvirenja izgledati slika. Kutni uzorci okvira i passepartouta mogu na neki način pomoći kupcu “vidjeti” gotovu sliku, ali sa ne malo poteškoća. Treba uzeti u obzir da kupac nije uokvirivač, nema istu prisnost koju ima uokvirivač sa uzorcima okvira i passepartouta. Stavljanjem uzorka okvira i passepartouta blizu slike, uokvirivač veoma lako može zamisliti kako će izgledati gotova slika; za kupca međutim nije jednako lako.

 

Ispred kupca

Pogledajmo sada kako se u svakodnevnoj praksi odvija izbor passepartouta. Slika koju treba uokviriti leži razvučena na stolu u trgovini. Uokvirivač uzima jedan kutni uzorak passepartouta i prislanja ga na jedan od kuteva na slici; zatim preuzima druge uzorke koje prislanja na ostale kuteve na slici kako bi pokazao kupcu različite mogućnosti. Da bi pokazao izgled passepartouta sa unutarnjim rubom, uokvirivač mora uzeti kutni uzorak passepartouta kao i kutni uzorak unutarnjeg ruba. Oba uzorka mora čvrsto držati u rukama tako da unutarnji rub izviruje iz passepartouta samo nekoliko milimetara; na kraju ih mora prisloniti na jedan od kuteva slike pazeći pri tom da se unutarnji rub ne pomakne. Ako zatim taj isti uzorak unutarnjeg ruba treba probati sa drugim uzorcima passepartouta, treba ga skinuti sa početne pozicije i primaknuti ga drugim uzorcima. Što kupac želi vidjeti više različitih mogućnosti, to radnja postaje složenija i zamršenija.

Sada otvorimo zagradu da bi istakli činjenicu da je passepartout sa unutarnjim rubom mnogo dekorativniji i prijazniji od passepartouta bez ruba. Zadatak ruba je “odvojiti” boju passepartouta od boje slike i uljepšati uokvireni motiv. Dakle, uokvirivač bi morao uvijek predložiti passepartout sa unutarnjim rubom. Za uokvirivača to znači i veća cijena okvira, odnosno povećanje prodaje i zarade.

 

Sistem rastezljivih uzoraka

Firma Rinaldin je sa uspjehom eksperimentirala veoma jednostavan i simpatičan sistem pokazivanja kupcima izgled passepartouta sa unutarnjim rubom: sistem “rastezljivih uzoraka”. Sastoji se u upotrebi dvaju prilično dugih (barem 40 cm) kutnih uzoraka passepartouta sa ugrađenim rubom koji izviruje nekoliko milimetara. Ta su dva uzorka na krajnjim rubovima međusobno nerazriješivo povezana (vidi sliku). Svaki se od dva uzorka prihvati za svoj rub i postavi iznad slike, zatim se progresivno širi ili stišće sve dok u sredini ne ostane potpuno vidljiva slika. Slika je sada predočena točno onako kako će izgledati nakon uokvirenja, pa kupac ne mora primorati maštu da bi “vidio” gotovu sliku. Sada se može odabrati okvir postavljanjem kutnih uzoraka okvira na vanjskim kutevima passepartouta. Slika se također može prekriti sa staklom (po mogućnosti plastično staklo radi sigurnosti) da bi se kupcu pružio što iskreniji izgled uokvirene slike. Ovako kompletno predstavljanje slike obično zadovoljava kupca koji odustaje od daljneg traženja drugih rješenja.

Sistem rastezljivih uzoraka se može upotpuniti upotrebom dvaju ruba umjesto jednog. Postupak je isti prethodnome. Drugi rub mora biti širi prethodnome, a može biti iste boje passepartouta (kao na slici).

 

Koje kombinacije boja?

Naravno rastezljivi uzorci zauzimaju više prostora od običnih uzoraka, dakle nije shodno imati široki izbor boja: treba se ograničiti na one koje se najčešće koriste. Zbog istog razloga i kombinacije između boje passepartouta i boje unutarnjeg ruba moraju se ograničiti na najčešće vrste. Međutim, to se može smatrati i kao prednost za uokvirivača koji može smanjiti zalihe kartona na skladištu i ograničiti se samo na standardne boje.

Za passepartout kao i za unutarnji rub mogu se primijeniti razna rješenja. Oba mogu biti od kartona kao i od tankog kartončića. Veoma interesantna kombinacija sastoji se od kartonskog passepartouta i od kartončića za unutarnji rub (kao na primjer Nettuno ili Acquerello ili Splendorlux firme Fedrigoni odnosno Murillo firme Fabriano). Na taj način cijena unutarnjeg ruba bi bila nešto niža, a estetski izgled od istog efekta.

Najčešće kombinacije passepartouta i unutarnjeg ruba, prema Rinaldinovom iskustvu, su slijedeće:

  • Bijeli passepartout sa zlatnim rubom

  • Bijeli passepartout sa smeđim rubom

  • Bijeli passepartout sa zelenim rubom

  • Bijeli passepartout sa plavim rubom

  • Krem passepartout sa zlatnim rubom

  • Krem passepartout sa smeđim rubom

  • Krem passepartout sa zelenim rubom

  • Krem passepartout sa plavim rubom

Spremište rastezljivih uzoraka

Kako i gdje spremiti rastezljive uzorke? Preporučljivo bi bilo odložiti ih u neko spremište sa pretincima: svaki pretinac sa naljepnicom na kojoj je označeno što sadrži tako da se olakša traženje.

Bilo bi zgodno posjedovati dvije serije rastezljivih uzoraka: jedna prikladna za male slike (do 30x40), a druga za velike slike (do otprilike 50x70). Ako je slika veća od rastezljivog uzorka, naravno neće se vidjeti u cjelosti kroz otvor. Ali dio slike kojeg uspije sadržati obično je dovoljan da predoči kupcu kako će slika izgledati kad se jednom uokviri.

Uokvirivač može sam pripremiti rastezljive uzorke: način izrade je veoma jednostavan i intuitivan. Međutim, ukoliko nema vremena, firma Rinaldin ih isporučuje već gotove. Kasnije, nakon što vidi kako su napravljeni, može sam dodati druge uzorke. Firma Rinaldin isporučuje također i spremište rastezljivih uzoraka.