Natrag

Htio bih stisnuti okvir...

Kupac želi uštedjeti, ali za uokvirivača se nikada ne radi o dobrom poslu.

 

Prilično se često događa da kupac donese okvir na "popravak". Obično se radi o starim i ružnim okvirima koji su pali ili koji su u uglovima odvojeni. U nekim slučajevima kupac donosi stari okvir tražeći da ga prilagodimo slici različitoj od one uokvirene. "Možete li ga malo smanjiti" kaže kupac kao da govori o suknji ili bluzi.
Jednom je jedan kupac zatražio čak da se okvir "poveća".
Naravno kupac nastoji potrošiti čim manje. Za uokvirivača međutim popravak ili adaptiranje starog okvira nije nikada dobar posao. Da bi se popravio okvir potrebno ga je prije svega razmontirati: skinuti staklo, često treba odlijepiti sliku od passepartouta; odvojiti 4 stranice letvice, skinuti čavle ili spojnice, lagano odrezati krajnje dijelove stranica kako bi površina ponovno bila glatka i prikladna za ljepljenje ili spajanje spojnicama; na kraju treba ponovno montirati sliku.
Dakle, utroši se mnogo više vremena nego što je potrebno za izradu potpuno novog okvira. Osim toga, za uokvirivača nedostaje dobit koja se inače odnosi na materijal koji ulazi u jedan novi okvir. Ustvari, kad uokvirujemo jednu sliku pri tom kupcu prodajemo ne samo naš rad, već i materijal, odnosno letvicu, staklo, passepartout.
Kako se ponašati u takvim slučajevima? Ovisi od slučaja do slučaja.
Prva stvar koju treba učiniti je reći kupcu da se okvir svakako da popraviti, ali da je trošak za popravak jednak ako ne i veći od onoga što bi bio za kompletno novi okvir.
Ustvari, to je i istinito ali kupac moùe pomisliti da ga ùelimo prevariti; može pomisliti da želimo iskoristiti kako bi više zaradili. "Ali kako? Dovoljno je staviti čavao u uglovima, - ponekad uporno navaljuje - Da li je moguće da košta tako puno?"
U tom slučaju, naravno, najradije bi ga izbacili iz trgovine ili bi mu rekli da si sam zakuca čavao. Međutim, moramo se savladati i biti strpljivi i mirni; podsjetimo se da loše tretiranje kupca nije nikada dobra stvar jer negativna reklama koju bi napravio bila bi mnogo štetnija od gubitka samog kupca.
Možemo pokušati objasniti da zbog profesionalne ozbiljnosti ne osjećamo se da napravimo stvari na neispravan način. Osim toga, moramo mu objasniti da je vrijeme potrebno za popravak okvira mnogo duže od vremena potrebnog za izradu novog okvira, budući da treba vremena za razmontiranje i za ponovno prilagođavanje dijelova okvira. Da bi bili uvjerljiviji možemo reći: "Isto je kao i sa kućama: restauriranje stare kuće je uvijek skuplje od gradnje nove kuće."
Još jedno razmatranje koje možemo primjeniti pred kupcem je naglasiti odvratnost prema tom starom okviru. Naravno, to treba učiniti na taktičan način kako ne bi povrijedili osjetljivost kupca. "Rekao bih da se popravak okvira ne isplati. Kao što vidite nije baš jako zgodan za današnja vremena. Od jelovog je drva koji se danas više ne upotrebljava za okvire jer je prilično loš; pozlaćen je purpurnom bojom, dok se danas upotrebljavaju zlatni listići; osim toga i stil je prevaziđen. Za istu cijenu popravka možete dobiti novi okvir svakako kvalitetniji." Naravno ova se fraza mora prilagoditi kupcu i situaciji.

 

Kada nije preporučeno
Tri su slučaja kad se ne preporučuje zamjena starog okvira sa novim:

 

kupac posjeduje seriju svih jednakih okvira i ne želi uvrstiti različiti okvir u seriju: voljna je platiti popravak skupo samo da ne pokvari seriju. U tom slučaju možemo predložiti kupcu da promijeni okvire čitave serije: mogli bismo također primijeniti nižu cijenu uzimajući u obzir činjenicu da serija istih okvira pridonosi poneku uštedu u vremenu proizvodnje.

 

okvir kojeg treba popraviti ima visoku vrijednost. To može biti starinski okvir, ili pak pozlaćeni okvir sa čistim zlatom itd. U tom se slučaju radi o restauriranju, a ne o popravku. Uokvirivač nije uvijek u stanju izvršiti restauraciju ako nema tražene sposobnosti i iskustvo: bilo bi preporučljivo obratiti se restauratoru.

 

okvir ima afektivnu vrijednost. Ukoliko je okvir poklon drage osobe ili kupca podsjeća na neke sretne trenutke, ne preporučuje se predložiti zamjenu okvira. U tom slučaju okvir moramo popraviti nastojeći da pri tom ne izmijenimo izgled kojeg je imao prije popravka.

 

Cijena
Kako obračunati cijenu popravka? To je najdelikatnija točka problema. Ne postoji cjenik na kojega se možemo opozvati budući da postoji bezbroj različitih slučajeva koji ne omogućavaju standardizaciju. Popravak se može sastojati jednostavno od postavljanja čavlića u uglovima ili od zamjene stakla ili passepartouta; na kraju bi se mogao sastojati i od kompletnog prepravljanja čitavog okvira.
Možda najlogičniji način se sastoji u zbrajanju cijene koštanja upotrebljenog materijala i koštanja radne snage na osnovi utrošenog vremena. Na ukupan iznos naravno morat ćemo dodati postotak naše dobiti. Ukoliko smo unaprijed upozorili kupca da je popravak uvijek skuplji od onoga što se može misliti, u trenutku isporuke ne bi smjelo biti reklamacija.