înapoi

Sondaj: rămarul și clientul

 

Potrivit unui sondaj recent, doar 30% dintre rămarii italieni cer un avans de la clienți. Sondajul s-a concentrat pe comportamentul rămarului în fața clientului la primirea tablourilor.

 

Sondajul, care a avut loc în toamna lui 2015, sa extins la un număr de 163 de rămari din nordul Italiei. Nu știm dacă rezultatele acestei anchete statistice trebuie considerate valabile și pentru restul Europei. Cu toate acestea, rezultatele pot fi un termen util de comparație pentru orice rămar.
Am dori să precizăm că rezultatele răspunsurilor reflectă în mod obiectiv o realitate, dar nu constituie neapărat un exemplu de urmat.

 

Întrebările adresate rămarilor au fost:

 

Solicitați avansul de la clienți?

 

Emiteți chitanță pentru tablourile care urmează să fie înrămate?

 

Cine alege ramele? Tu sau clientul?

 

Cereți clienților numărul de telefon sau adresa completă?

 

Câte zile cereți pentru livrarea lucrărilor finite?

 

Comunicați în prealabil termenul de ridicare a tablourilor?

 

Cum calculezi prețul ramelor?

 

Comunicați prețul clienților în avans?

Răspunsurile au fost apoi clasificate statistic. Din păcate, statisticile aplatizează diferitele nuanțe care s-au găsit în răspunsuri. Cu toate acestea, am raportat câteva observații deosebit de semnificative făcute de rămari în timpul interviurilor.

 

Cereți un avans de la clienți?
Avansul este solicitat de 27% dintre rămarii intervievați. Acest procent scade în orașele mici în care toată lumea se cunoaște. Aproape toți îrămarii care solicită avansul sunt însă dornici să sublinieze că avansul nu este solicitat în mod regulat, ci doar atunci când valoarea comercială a tablourilor ce urmează a fi înrămate este nulă. Avansul se solicită în special clienților care nu se cunosc. Un rămar pretinde că cere avansul, dar găsește multă rezistență în rândul clienților. Alți rămari care nu cer avansul, recunosc că ar fi mai bine să-l ceară. Suma avansului variază între 30% și 50% din prețul ramelor.

 

Emiteți chitanță pentru tablourile care urmează să fie înrămate?
Rămarii care folosesc un program de calculator eliberează în general bonul obținut cu computerul.
Pentru ceilalți rămari, doar 58% dintre cei intervievați eliberează o chitanță cu indicarea tablourilor înrămate și descrierea ramei. Un rămar afirmă că nu eliberează bon, ci notează datele în jurnalul său. Un altul spune că nu eliberează bon pentru că „în orice caz, clienții nu o aduc când vin să ridice tablourile”.

 

Cine alege ramele, tu sau clientul?
Această întrebare, evident, nu se pretează la un răspuns schematic. Răspunsurile au fost de fapt foarte complexe și nu a fost ușor de clasificat statistic.
Le-am rezumat la maximum:
16% spun că alegerea este făcută de client.
72% spun că alegerea se face de comun acord între client și rămar
În cadrul acestui procent însă nu este ușor de identificat gradul de libertate al clientului în alegere și care este gradul de presiune sau de convingere exercitat de rămar.
Restul de 12% dintre rămari decid singuri alegerea. „Clienții au încredere în mine”, spun majoritatea acestora.

 

Cereți clienților numărul de telefon sau adresa completă?
Adresa completă a clientului este cerută de 6% dintre rămari și doar pentru clienții care nu sunt cunoscuți. „Am început să cer adresa tuturor” spune un rămar „dar apoi m-am oprit pentru că mi s-a părut că clienții nu vor să mi-o dea”. Un altul cere adresa doar atunci când clientul îi dă puțină încredere.
Telefonul, în schimb, este solicitat de 90% dintre rămari și mai ales de clienții cărora nu li se cere avans, subliniază mulți. Restul de 4% nu cer adresa sau telefonul. „În orice caz, în orășel ne cunoaștem cu toții”, explică un rămar dintr-un orășel.

 

Câte zile cereți pentru livrarea lucrărilor finite?
Timpul mediu necesar pentru finalizarea lucrării poate fi clasificat după cum urmează:
22% dintre rămari cer mai puțin de 5 zile
30% solicită de la 5 până la 7 zile
33% cer de la 8 până la 10 zile
15% cer mai mult de 10 zile
Acesta este un răspuns care ne-a surprins. Nu credeam că timpul mediu de livrare a fost atât de rapid. Am avut în vedere vechii rămari care au ținut pozele luni de zile în atelierul lor în timp ce clienții au devenit nerăbdători.

 

Anunțați clienții în avans cu privire la termenul limită pentru ridicarea tablourilor?
85% comunică termenul limită de ridicare a tablourilor atunci când clientul vine să aducă tablourile. Comunicarea este în general verbală, cu excepția cazului în care se emite un bon de primire, caz în care termenul de livrare este în general notat pe bonul de primire.
7% dintre rămari cer clienților să sune în „câteva zile” pentru a afla dacă tablourile sunt gata.
8% sună clientul imediat ce picturile sunt gata.
Mulți rămari atrag atenția că dacă clientul nu vine să ridice tablourile la data programată, îl sună și îi amintesc că tablourile sunt gata. Există însă senzația că clientul așteaptă acest apel, mai ales dacă termenul de livrare preconizat a fost comunicat doar verbal.

 

Cum calculezi prețul ramelor?
Aceasta a fost de departe cea mai provocatoare întrebare și una care i-a stânjenit pe mulți rămari. Răspunsurile au fost atât de variate încât nu a fost posibilă catalogarea lor cu precizie statistică. Următoarea clasificare este, prin urmare, neapărat aproximativă.
10% au recunoscut sincer că prețurile sunt atribuite „la ochi” pe baza unei estimări date de experiență.
52% au răspuns că prețurile sunt calculate pe baza costului materialelor și al forței de muncă. Acest răspuns, totuși, reunește o mare varietate de nuanțe diferite. Costul materialului este în general dublat. Există o oarecare confuzie asupra numărului de lucrări, atât în ceea ce privește timpul de procesare, cât și tariful orar care trebuie luat în considerare.
12% folosesc tabele pre-completate care conțin o listă de dimensiuni ale ramelor corespunzătoare prețurilor deja calculate anterior ținând cont de diverse alternative (de ex. fără passepartout, cu pass din carton, cu pass din pânză etc.)
Doar 26% dintre rămarii intervievați obțin prețul pe baza unui program special introdus în computer.
Din răspunsurile obținute se are senzația că problema modului de obținere a prețurilor ramelor este foarte resimțită de rămari; o problemă pe care puțini rămari au rezolvat-o cu brio. Majoritatea celor intervievați sunt conștienți de faptul că metoda lor are lacune și intenționează să o aprofundeze și să o îmbunătățească. O bună parte ar dori să se orienteze în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat către soluția computerului.

 

Comunicați prețul ramelor în avans?
76% comunică în avans prețul ramelor. Majoritatea celor care dau bon includ prețul ramelor pe bon.
24% nu dau prețuri în avans sau doar dau indicații vagi aproximative. „Ei au încredere în mine”, spun majoritatea acestor rămari.